Smarte hus=smart eldreomsorg?

"Smarte hus" med sensorer og intelligente dørmatter. En fremtidsvisjon? Kanskje det, men i så fall har fremtiden allerede innhentet oss.
George Demiris
Smart hus-teknologi har potensiale for å hjelpe eldre til å bo hjemme lengre - med bedre livskvalitet, mener den amerikanske forskeren George Demiris fra University of Washington i Seattle. Foto av Jan Fredrik Frantzen, NST.
Kan vi bruke ”smarte hjem” med sensor-teknologi for å demme opp for mangelen på helsepersonell - og gjøre eldreomsorgen bedre?

Ja, sa den amerikanske forskeren George Demiris under sitt foredrag under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference. Men han framhevet at denne typen teknologi også har sin andel av fallgruver.

Øker sikkerheten…

Demiris beskrev hvordan ”smarte hus” for tiden er under uttesting på tre steder i USA. Ett av disse prosjektene er ”Tiger Place” i Columbia, Missouri. Der er teknologien tatt i bruk i 33 boligenheter.

Totalt 34 beboere i alderen 70 til 90 år bor i disse boligene, som inneholder utstyr som dørmatter og komfyrer med sensorer, i tillegg til kameraer som registrerer bevegelse i rommene i huset.

- Vi ville lage et miljø der folk kunne bo hjemme lengre enn før, selv om de har kroniske sykdommer, som rundt 90 prosent av beboerne i disse leilighetene har. 

Og tilbakemeldingene fra beboerne er for det meste positive. Det mange av dem spesielt setter pris på at er at sensorer vil registrere det hvis de faller, slik at helsepersonellet kan få beskjed om dette raskt og komme til og hjelpe de brukerne som får problemer.

…men gir nye utfordringer

Men slik utstrakt bruk av teknologi er ikke helt uten baksider, selv om det er til et godt formål, forteller Demiris. Vil brukerne føle seg overvåket når de vet at helsepersonell kan følge med på hvor i huset de befinner seg?

- Vi bestemte fra starten av i dette prosjektet at ingen beboere skulle være nødt til å ha sensorer på seg. De fikk også vite hvor alle sensorene var og hvilken informasjon sykepleierne fikk tilsendt fra dette utstyret.

Han framhevet også viktige men uløste spørsmål som om vi etter hvert vil bli for avhengige av den nye teknologien? Og vil det bli et problem at vi erstatter en del av den menneskelige kontakten med teknologi?

- Teknologien må uansett utvikles med utgangspunkt i hva brukerne faktisk har behov for og ikke med utgangspunkt i hva som er mulig å få til teknologisk, avsluttet han.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, tlf. 991 03 794.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.