Snakkerom for ungdom

Selvhjelpsgruppe på Internett gjør det lettere for barn og ungdom å åpne seg og snakke om foreldrenes psykiske lidelser til andre i samme situasjon.

Undersøkelser viser at så mange som 90.000 norske barn har foreldre som sliter med psykiske lidelser. Utfordringen for mange unge er at dette er et vanskelig tema og at de ikke har noen å snakke med om foreldrenes problemer.

De føler ofte at de ikke blir sett og at de blir kasteballer i  systemet, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten. Det er krevende å være pårørende, og de unge sliter med ensomhet, skyldfølelse og stort ansvar.

Anonymt diskusjonsforum

I desember 2005 åpnet et nytt nasjonalt tilbud til denne gruppen. Snakkerommet på nettstedet www.morild.org er en anonymisert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre. Her kan de unge snakke med jevnaldrende i samme situasjon og få hjelp og støtte av hverandre. Snakkerommet er det første i sitt slag i Norge og er rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år.

Snakkerommet er lukket, det betyr at du må ha passord for å delta. Passord fåes fra redaktøren for nettstedet. Alle som deltar er anonyme for hverandre. Det er tre moderatorer som følger med på samtalene i Snakkerommet for å sikre at alle blir tatt vare på.
 
Tjenesten er utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i samarbeid med Sørlandet sykehus. Utviklingen og evalueringen av nettstedet er en del av doktorgradsarbeidet til sosiolog Marianne Trondsen.

Snakkerommet drives nå videre av Sørlandet sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og ligger på nettstedet www.morild.org.

Relevante artikler