Sør-Korea valgte Tromsø

Da myndighetene i Sør-Korea skulle velge modell for etablering av et telemedisinsk senter, reiste de verden rundt for å finne noen de kunne lære av.

Etter tre års leting landet de på modellen fra Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø .

Offentlig modell
- Miljøet i Tromsø er ledende i verden innenfor telemedisin og e-helse. Vi fant i tillegg ”Tromsømodellen” som mest aktuell for oss ettersom senteret er organisert som en del av et offentlig helsetilbud i Norge. I andre deler av verden er liknende sentre i stor grad privateid, og det gir andre utfordringer i forhold til etablering og drift, fremholder Dr. Moo Eob Ahn, som er sjef for Tele-Control Centre of Gangwon i Sør-Korea.


Samarbeidsavtale
Doktor Ahn er spesialist i akuttmedisin, og har jobbet lenge med å få i stand et telemedisinsk senter i Gangwon-provinsen. Han har vært i Tromsø to ganger tidligere med delegasjoner bestående av helsepersonell og politikere. Etter tre år med studieturer og overveielser rundt om i verden, tok han på nyåret kontakt med NST for å få utformet en samarbeidsavtale mellom miljøet i Tromsø og hans egen fagkrets i Sør-Korea.

Teknologiens høyborg
NST’s leder Steinar Pedersen er på sin side en smule overrasket over at representanter fra teknologiens høyborg, Sør-Korea ser til Tromsø når de skal lære om telemedisin og e-helse.

- Det er jo litt oppsiktsvekkende, medgir han.
- Samtidig forteller det oss at vi sannsynligvis gjør en del ting riktig innenfor dette feltet. Det er en bekreftelse på at vi har kommet langt i Tromsø. At andre ønsker å lære av oss er en fjær i hatten vi gjerne tar med oss, sier NST-lederen.

Til Tromsø for signering
Dr. Moo Eob Ahn og Tae Hoon Park, sjef for Lærdal Medisinske senter i Sør-Korea, kom ens ærend til Tromsø for å signere samarbeidsavtalen med NST. Det skjedde 16.mai i Forskningsparken. I avtalen inngår utveksling av forskere mellom det nye senteret i Gangwon og NST. Den åpner dessuten for mulige samarbeidsprosjekter i fremtiden.

- Vi tror avtalen kan bringe NST fremover gjennom konkrete samarbeidsprosjekt med koreanerne som ligger teknologisk helt i front. Det er første gang NST har inngått en formell avtale med en samarbeidspartner i et annet land. Vi har en rekke enkeltprosjekt gående i ulike verdensdeler, men denne form for gjensidig utveksling er nytt for oss, sier Pedersen.

Bilde; Steinar Pedersen mottar en gave av Dr. Moo Eob Ahn i forbindelse med signering av en formell samarbeidsavtale mellom Nasjonalt senter for telemedisin og Tele-Control Center of Gangwon i Sør-Korea.