Sosialministeren besøker NST

Sosialminister Ingjerd Schou besøker Nasjonalt senter for telemedisin mandag 24. februar. Hensikten med besøket er å drøfte ulike perspektiver på bruk av telemedisin innen pleie- og omsorgssektoren. Blant annet er telemedisin velegnet til bruk for kompetanseutvikling hos personell innen sektoren. For mer informasjon om besøket, kontakt informasjonssjef Anne Marit Bjørnflaten.