Sparer stort med digital penn

Å innføre ny teknologi trenger ikke bety at man kaster vrak på penn og papir. I svensk hjemmetjeneste sparer man tid og penger med et digitalt pennestrøk.
Petter Ericson, Anoto.
Gjør notater på papir som går rett inn i pasientjournalen. Petter Ericson mener de gjør arbeidsdagen lettere for hjemmehjelpen og sparer penger for kommunene. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
- Vi startet med å lage ei digital penn med kamera, som kunne lese en tekst som du stryker penna over, for eksempel for å oversette noe, forteller mannen bak penn-teknologien, Petter Ericson i det svenske teknologiselskapet Anoto.

Med det som utgangspunkt var ikke veien lang til et nytt produkt - ei penn som registrerer det du skriver og gjør det om til tekst i et digitalt dokument som går rett inn i pasientjournalen når du kopler den til en pc.

Minimalt med opplæring

- Det kan være stor gjennomtrekk av arbeidskraft i hjemmetjenesten, og med dette systemet slipper man å lære opp pleierne i ny teknologi når de begynner. Alle er komfortable med å bruke penn og papir.

En typisk arbeidsdag for pleierne vil være at de henter arbeidsplanen for dagen og ei slik penn på kontoret, før de kjører ut på besøksrunden til pasientene. Når de er kommer fram stryker de penna over en brikke som er plassert ved døra. Dermed registrerer den innebygde klokka i penna at pleieren er på plass.

Etter at de har utført de oppgavene de skal, som å skifte på sengetøy eller vaske gulvene, krysser de av på et skjema som ligger hos pasienten, før de stryker penna over brikken ved døra igjen.

Kommunen sparer store beløp

- På denne måten registreres tidsbruken, og hjemmetjenesten kan vurdere om det er noen pasienter som trenger flere besøk i løpet av uka, dersom det viser seg at pleierne bruker lengre tid hos en pasient enn hos andre eller hvis det viser seg at de etterhvert har bruk for mer hjelp enn før.

Når arbeidsdagen er ferdig og pleieren kommer tilbake til kontoret setter de penna ned i en stasjon som er koplet til en pc som leser av det innholdet som er registrert i løpet av dagen. Og pleierne slipper å sitte å vente på en ledig pc.

- Solna kommune utenfor Stockholm tok i bruk denne teknologien i 2005. De sier at de sparer inn rundt 100.000 Euro i måneden i reduserte lønnsutgifter og opplæring på dette, forteller Ericson til slutt.

Den svenske kommunen har nesten 70.000 innbyggere og har satt ut hjemmetjenesten på anbud. Med det nye systemet kan kommunen se hvor mye tid som blir brukt hos de eldre, og de betaler bare for denne tiden.

Du kan lese mer om denne teknologien på hjemmesidene til teknologiselskapet Anoto i Sverige.

For mer om informasjon om Tromsø Telemedicine and eHealth Conference kan du kontakte kommunikasjonssjef ved Nasjonalt senter for telemedisin, Hilde Pettersen, tlf. 991 03 794.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.