Språktrening rett hjem

Nasjonale retningslinjer anbefaler minimum fem timer språktrening per uke ved afasi, men et så omfattende tilbud er så å si ikke-eksisterende i dagens kommunehelsetjeneste.
Erlend bønes VK
Prosjektleder Erlend Bønes tester videokonferanseutstyr.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har sammen med Sunnaas sykehus HF evaluert og prøvd ut videokonferanse for å øke behandlingshyppigheten på språktrening for personer med afasi.

Telemedisin gir muligheter

- Telemedisin gir mulighet for rehabilitering på steder hvor det ikke finnes logoped og det gir økonomiske fordeler i form av spart arbeidstid og reiseutgifter, forklarer Erlend Bønes, prosjektleder ved NST.

- Pasientene som deltok i prosjektet hadde helt klart positive erfaringer med den intensive språktreningen. De syntes kontinuiteten i opplæringen ble bedre og var glade for å slippe unødvendige reiser, sier Bønes.

Variert og tilpasset språktrening

I prosjektet ble det benyttet et fjernstyringsprogram som lot logopeden styre visningen på pasientens PC.

- Bruk av videokonferanse og fjernstyring ga rom for en variert og tilpasset språktrening for deltakerne i prosjektet. Det var særlig positivt at deltakerne fikk daglig språktrening med logoped, sier Silje Merethe Hansen, logoped ved Sunnaas Sykehus HF.

Silje M  Hansen[1]
Logoped Silje Merethe Hansen har gode erfaringer med bruk av e-læring og telemedisin i språktrening med afasirammede.

- Min erfaring er at den tekniske løsningen er brukervennlig både for logoped og pasient. Programvaren er oversiktelig å bruke, samtidig som logopeden kan se pasientens skjermbilde, og ta kontroll over pasientens PC ved behov, forklarer Hansen.

- Bruk av videokonferanse i språktrening med afasirammede kan være særlig velegnet i videre oppfølging i kommunal helsetjeneste, spesielt ved lange geografiske avstander, og i overgangsfasen etter utskrivelse fra sykehus, avslutter hun.

Fra prosjekt til fast tilbud?

Seksjonsoverlege ved Seksjon for hjerneskader Frank Becker kan fortelle at man ved Sunnaas Sykehus HF nå ser på muligheter for fast etablering av språktrening per telemedisin.

– Prosjektet har gitt lovende resultater, og vi vet at det er store udekkede behov. Vi undersøker nå om telemedisinsk språktrening kan bli en fast del av sykehusets tilbud, men gjeldende finansieringssystem er en stor utfordring, sier Becker.

Fakta:

  • Klikk på linken for å laste ned rapporten som pdf
  • Pasientene fikk språktreningen over en periode på tre uker. Det ble fokusert på skriving, lesing, kobling av lyd til bokstav, bruk av Internett som oppslagsverk, begrepskunnskap, rim, beskrivelser og gjenfortelling.
  • Teknisk løsning: bærbar PC med følgende programvarer: videokonferanse Cisco Jabber Video, fjernstyring av pasientens PC: LogMeIn, språktrening: Lexia 3.0, samt Internett.
  • Språktreningen ble registrert som poliklinisk aktivitet ved sykehuset og godtgjørelsen for hver enkelt konsultasjon beregnet deretter.
  • Definisjon på afasi: Afasi er en kommunikasjonsvanske forårsaket av en ervervet hjerneskade. Vanskene viser seg i de fire språklige modulene; tale, språkforståelse, lesing og skriving.
  • Om lag 10 000 personer lever til enhver tid med afasi som følge av hjerneslag i Norge (Kirmess, 2010; Becker, 2009)
  • Prosjektet ble finansiert av Extramidler gjennom ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.
  • Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler ved afasi kartlegging og språktrening ved logoped (Helsedirektoratet, 2010). Myndighetene anbefaler en tilstrekkelig mengde språktrening (minimum 5 timer pr uke).