Spredningsprosjektet "Kulturarbeiderskolen" er gjennomført!

Kulturarbeiderskolen er et prosjektsamarbeid mellom Stiftelsen kirkens Bymisjon i Oslo og Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø.
Hvordan få helsearbeidere til å tenke kultur i sitt daglige virke?
Kulturarbeiderskolen ble utviklet i 2002, og er et opplærings- og utdanningsprogram for å "utdanne" helsearbeidere til å integrere kultur-frivillig- og nærmiljøarbied i sin arbeidshverdag. Midler fra KUP (Statens Kompetanseutviklingsprogram) medførte et samarbeid med NST for å spre Kulturarbeiderskolen til hele landet.
 

NST har bidratt med deltakelse på alle fire oppstartskonferansene i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø med foredrag om bruk av videokonferanse og stand. I tillegg arrangerte vi to kursdager på videokonferanse med oppkobling av studio i alle byene.Teknikken fungerte aldeles utmerket med NST` s studioansvarlige som styrte det hele. Flerpartskonferansene var spennende dager med spørsmål og dialog mellom de ulike studio.
 
Formålet med Kulturarbeiderskolen er å bevisstgjøre og inspirere ansatte i eldreomsorg, rus og psykiatri til å tenke kultur i sitt daglige arbeid. Nå gjenstår det å skrive sluttrapport. Prosjektet avsluttes 7.juli 2004. Ønsker du å vite mere, ta kontakt med  Eva Saltøe Engebrigtsen v/Ammerudhjemmet bo- og kultursenter i Oslo mobil 90 57 74 94 eller Rigmor Furu ved NST mobil 90 99 22 99.