Støtte for hjemmeboende eldre

Støtteteknologi og alarmfunksjoner gjør det mulig for eldre mennesker i Skottland å bli boende hjemme lenger.
alison_bowes_400
Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig og i Skottland forsøker vi å tilrettelegge for det gjennom bruk av alarmer og støtteteknologi, forteller Alison Bowes fra universitetet i Stirling. Foto: Jarl-Stian Olsen, NST.

Over 3000 husstander i West Lothian har fått teknologipakker som setter personer over 60 år i stand til å leve et selvstendig liv i egne boliger fremfor å havne på institusjon. Denne type smart teknologi leveres som en del av den kommunale omsorgstjeneste. Det forventes at opp til 10 000 husstander vil få dette tilbudet de nærmeste år.

- Folk vil bo hjemme så lenge som mulig og i Skottland har vi forsøkt å tilrettelegge for det gjennom bruk av såkalt "smart" teknologi. Brukerne får større frihet og mulighet for et selvstendig liv samtidig som presset på kommunale omsorgsboliger reduseres, forteller Alison Bowes fra universitetet i Stirling.

Teknologipakkene inneholder ulike alarmfunksjoner og annen støtteteknologi som gjør det lettere for eldre mennesker å klare seg gjennom dagen.

Holdningsendring

En evaluering av tilbudet viser at beboerne setter stor pris på nettopp å kunne bo i egne hjem, men fremfor alt, de kan bestemme over dagen sin selv. Reorganiseringen av omsorgstjenesten har også gjort det enklere å få støtte fra pårørende eller venner som stiller opp for de eldre. Det har redusert presset på omsorgspersonell i kommunen og gitt dem større kapasitet.

- Det aller viktigste er imidlertid at vi ser en endret måte å tenke på i omsorgsstaben. Holdningen har skiftet fra "omsorg" til "støtte", noe som er bra både for staben og de eldre, sier Bowes.

Reduserte kostnader

Også på kostnadssiden er resultatene positive. Ettersom prosjektet har vært en del av en reorganisering av hele omsorgssystemet i West Lothian har man klart å utvikle og tilby en tjeneste av høy kvalitet til en lavere kostnad. Teknologi har i hele prosessen vært brukt som katalysator for å støtte opp om omstillingsprosessen.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.