Stort bruksområde for telerack

Videokonferanseutstyret ved sykestua i Vadsø rulles enkelt og greit fra rom til rom når det trengs. Og utstyret er til nytte på flere områder, enten det gjelder veiledning eller legevisitter.
vk_vadso_400
Teleracket er på hjul og rulles enkelt og greit dit behovet er størst. Kan ikke pasienten flyttes - så flytter de på racket. Dermed får pasienten møtt sykehuslegen på TV-skjermen før de drar fra sykestua i Vadsø til Kirkenes for spesialistbehandling. - En av fordelene med systemet og positivt for pasienten, forteller sykepleier Angela Montalvo, kreftsykepleier Sissel Andreassen og enhetsleder Tom Olav Stavseth. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Det er tre år siden sykestua i Vadsø, med seks sengeplasser, fikk satt opp sitt mobile videokonferanse-rack gjennom sykestueprosjektet i Finnmark. Topp moderne er det, med mulighet for både vanlige videomøter og overføring av vitale data til spesialistene i Kirkenes, Hammerfest og Tromsø ved behov.

Målet var å bedre samhandlinga mellom sykestua og sykehuset i Kirkenes. Men teknologien har til tider vært lite brukt, og sykestua i Vadsø har vært plaget med sikringer som ryker og bilde som forsvinner.

Men nå er tingene på stell, og de ansatte ved sykestua ruller ut video-racket minst en gang i uka for å kople seg opp mot sykehusene eller de andre sykestuene.

Positivt for pasienten

De har kjørt faste legevisitter på videokonferanse fra Kirkenes over en lengre periode, og overføringsmøter for kompliserte pasienttilfeller med tverrfaglige behandlingsteam tar de gjerne på video over helsenettet.

Da går praten friere, og fagfolkene diskuterer mer åpent om den videre behandlinga. Det gir nye perspektiver og bedre oversikt over hvilken behandling som vil være best for pasienten.

- Det er veldig bra når det fungerer, et kjempebra supplement. Og det er veldig hendig siden det står på et rack med hjul, forteller kreftsykepleier Sissel Andreassen som jobber med lindrende kreftbehandling i Vadsø.

Andre ganger kan pasientene selv få hilse på spesialisten som skal behandle dem, når de for eksempel skal overføres til sykehuset i Kirkenes. Og pleierne opplever at det gir pasientene en ekstra trygghet.

Den store utfordringen

Når vi spør om det  er andre telemedisinske tjenester de kunne hatt bruk for framhever både Sissel Andreassen Tom Olav Stavseth, enhetsleder ved helsesenteret, at de nå vil ta utviklingen steg for steg.

- Det viktigste nå er at vi fyller den tekniske løsninga med innhold og får funksjonene opp å gå. Utfordringa er at alle som skal bruke utstyret blir kjent med det og at det blir integrert i avdelinga.

- Det er vei en å gå for å få det inn i tankeprosessene at dette kan brukes for å erstatte en del av reisene, sier Stavseth til slutt.

Og der kan det være mye å hente. Det er en kort flytur over Varangerfjorden mellom Vadsø og Kirkenes, men langs veien ruller drosjene 170 kilometer hver vei for å frakte pasientene fram til spesialisthjelp. Og må du helt til Universitetssykehuset i Tromsø så snakker vi fort om minst en time i fly - eller nesten 900 kilometer i bil. Da kan det være greit å slå et IP-nummer istedenfor, for mange ganger kan det gjøre samme nytten…

Aktuelle lenker...

 


Sykestuene i Finnmark

16 av de 19 kommunene i Finnmark har sykestuer, som utgjør bindeleddet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved sykehusene i Kirkenes, Hammerfest og Tromsø.

Siden 2005 har sykestuene i Vadsø, Båtsfjord, Nordkapp, Alta, Karasjok og Porsanger fått installert mobilt utstyr for videokonferanse, som en del av det store sykestueprosjektet i Helse Finnmark for å lette samhandlingen mellom sykestuene og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har hatt ansvaret for den tekniske løsningen og opplæringen i bruk av utstyret som nå er på plass.