Stort og smått fra 2004

Rusforebygging på nett, digital diabetesopplæring og e-post som supplement i kognitiv terapi. Et lite tverrsnitt av de mange prosjekt som Nasjonalt senter for telemedisin har hatt fokus på i 2004. Les mer om utviklingen innen telemedisin og e-helse i vår Virksomhetsrapport for 2004