Styrker samhandling i nord

I Helse Nord styrkes samhandlingen mellom legekontor og sykehus ytterligere når tredje utviklingstrinn innenfor elektronisk samhandling nå realiseres.

Journalsystemet på alle legekontor oppgraderes for å kunne sende elektronisk henvisning (den gode henvising), elektronisk røntgenrekvisisjon og motta brev fra sykehuset om vurdert henvisning. I tillegg kan journalsystemet på legekontoret motta en kvittering fra journalsystemet på sykehuset når henvisning er registrert der.

 

Når prosjektet er ferdigstilt vil alle legekontor i regionen tilknyttet Norsk Helsenett være i stand til å sende og motta elektroniske meldinger.

 

Helse Nord tilrettelegger også for fritt sykehusvalg ved å gi legekontor mulighet for å sende elektroniske meldinger til alle sykehus i regionen. I praksis tilbys alle legekontor en adresseliste over samtlige sykehus og deres avdelinger med nødvendig informasjon for å sende meldinger elektronisk til disse.

 
Profdoc WinMed og Vision er først ute med funksjonaliteten. Legekontor i Tromsø-området er de første som har fått de nye mulighetene. Øvrige legekontor i nord følger like etter. Infodoc journalsystem følger snart opp med samme funksjonalitet.

 

Nasjonalt senter for telemedisin er prosjektleder for arbeidet.

 

 

 

 

 

 

Les mer om elektronisk samhandling i Helse Nord i vedlagte dokument: