Sunnaas sykehus 50 år

Jubileumsmarkeringene den 13. september og fagdagen den 14. september skal sendes på bredbånd. Detaljene i programmet er lagt ut på www.sunnaas.no. Sunnaas sykehus HF var tidlig ute med å anvende ny teknologi med sike på å dele sin medisinske fagkunnskap med andre. Selve jubileumsfeiringen og fagdagen ønsker vi å dele med dem som ikke han komme til Nesodden og være sammen med oss.

Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i fysikalsk medisin og rehabilitering for pasienter i Helse Øst RHF, og for pasienter med ryggmargsskade fra Helse Sør RHF.

Sykehuset har totalt 139 senger og pasientene fordeler seg med ca. 70 prosent fra Helseregion øst, og resten kommer fra andre steder i landet. Sykehuset rehabiliterer i gjennomsnitt 1000 pasienter i året, i tillegg kommer ca. 1000 polikliniske konsultasjoner.

Sunnaas ble grunnlagt av Rolf og Birgit Sunnaas i 1954 og fikk i 1995 status som universitetssykehus og gir utdanningstilbud til studenter i ulike fag innenfor medisinsk rehabilitering.


Det betyr at de som er knyttet opp til Nasjonalt Helsenett vil kunne se på feiringen på

Festdagen 13. september -starter kl. 10.00


og følge programmet på


Fagdagen 14. september  - starter kl. 09.00

Sykehusets pasienter ved avdelingene Drøbak og Askim vil også ta del i feiringen som foregår på Nesodden. Som et lite eksperiment har vi dessuten gitt en av våre internasjonale samarbeidspartnere, rehabiliteringssykehuset El Wafa på Gaza i Palestina, muligheten for å følge begivenheten på skjerm.

Fagdagen den 14. september er åpen for alle interesserte å koble seg opp til, enten på videokonferanse eller telefonkonferanse.

Mer informasjon om oppkobling finner du på hjemmesiden til Sunnaas sykehus HF
www.sunnaas.no.