Sykehus overtar snakkerom på nettet

Et snakkerom for ungdom mellom 15-18 år, som har foreldre med psykiske problemer, blir nå et fast, internettbasert helsetilbud i regi av Sørlandet sykehus.
snakkerommet_marianne_400
NST-forskeren Marianne Trondsen har overlevert et ferdig utviklet Internett-tilbud for ungdom som har foreldre med psykiske problemer, til Sørlandet sykehus. Sykehuset tilbyr snakkerommet som en fast tjeneste via nettstedet Morild. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST
– Det er kommet sterke ønsker fra ungdom om at dette må bli et permanent tilbud, sier fagkonsulent og nettredaktør Agnes Rabbe ved Sørlandet sykehus.

Snakkerommet ble i 2005 opprettet som en del av et forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for telemedisin. Doktorgradsstipendiat Marianne Trondsen har ønsket å finne ut om tilbudet kan være til hjelp for en litt usynlig gruppe i samfunnet. 

Ønsket av brukerne

Det lukkede samtaleforumet har vært en del av nettstedet Morild, som drives av avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. Nå har sykehuset formelt overtatt driften av snakkerommet og viderefører det på nettet - etter sterke oppfordringer fra brukerne.

- Det er et unikt tilbud ettersom ungdom kan møte likesinnede i samme situasjon og få hjelp og trøst av hverandre. Snakkerommet er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt og vi har fått mange takknemlige tilbakemeldinger fra ungdom som trenger dette, sier Agnes Rabbe.

Del av doktorgrad

Sosiolog Marianne Trondsen ved Nasjonalt senter for telemedisin har fulgt brukerne av snakkerommet i to år og har intervjuet flere av dem som del av sin doktorgrad. Forskningsarbeidet er ikke avsluttet, men noen hovedinntrykk kan forskeren dele med oss.

- Det betyr mye for ungdommene å få snakke med andre i samme situasjon og erfare at de ikke er alene med sine tanker og vanskelige utfordringer. Flere sier at de for første gang har våget å snakke med noen om disse tingene, forteller Marianne Trondsen.

Utvider tilbudet

Agnes Rabbe ved Sørlandet sykehus er glad for å bekjentgjøre at sykehuset ser verdien av å drive tjenesten videre. Hun mener bestemt at dette er et godt supplement til ordinære fysiske samtalegrupper, og for noen ungdommer er det faktisk det eneste tilbud de har.

- I det lange og krokete landet vårt er det langt fra alle som har tilgang til det tradisjonelle hjelpeapparat når de trenger noen å snakke med. Derfor er snakkerommet så viktig, sier hun.

- Vi skal også utvide tilbudet. Aldersbegrensningen mellom 15 og 18 år har vært praktisk i en prosjektperiode for å avgrense forskningsprosjektet. Når vi skal drive dette på permanent basis ønsker vi å utvide tilbudet slik at også de som er over 18 år kan få benytte seg av snakkerommet, avslutter Agnes Rabbe.
 

Kontaktperson hos NST

Doktorgradsstipendiat Marianne Trondsen, telefon 415 10 792 eller e-post: marianne.trondsen@telemed.no.