Sykehuset hjem i stua

I prosjektet ”Min helsestasjon” har Nasjonalt senter for telemedisin sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge, Norut IT og Well Diagnostics gitt to pasientgrupper mulighet til å ha kontakt med sykehuset via TV-skjermen fra sin egen stue.

10 pasienter med kols og diabetes deltok via sin egen TV-skjerm i gruppebasert opplæring og individuell oppfølging. De trente sammen i hver sin stue på forskjellige steder i Troms fylke, og de fikk videoer der de kunne lære om sykdommen sin.

Bruker fjernkontroll
Pasientene målte også helsetilstanden sin og sendte data om oksygenmetning i blodet, puls og blodsukkermålinger via TV-skjermen til sykehuset. Kontakten foregår altså via TV ved bruk av fjernkontrollen. Forbindelsen styres av en dedikert datamaskin koblet til bredbånd hjemme hos pasienten.

Et supplement
Prosjektleder Tatjana Burkow understreker at denne formen for helsehjelp ikke er noen erstatning for behandling, men et supplement.

- Resultatene viser at det er fullt mulig å tilrettelegge viktige opplærings- og oppfølgingstjenester for brukernes egen TV på en enkelt og ukomplisert måte. Prosjektet viste også at bredbånd kombinert med sikre løsninger muliggjør hjemmebaserte e-helsetjenester. Helsevesenet kan i stor grad oppnå dette gjennom løsninger som baserer seg på hyllevarekomponenter og åpen programvare, fremholder prosjektlederen.

Veien videre
Pasientene og helsepersonellet var svært tilfreds med opplegget i prosjektet. Teknologien og tjenestene vil bli videreutviklet basert på erfaringer fra forsøkene.
Samarbeidspartnerne Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norut IT og Well jobber derfor med flere initiativ for å ta konseptet videre.

- Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke – FIFT” har gitt oss prosjektstøtte for å utvikle en teknologisk innovativ og konkurransedyktig plattform for å kunne tilby helsetjenester rett inn i stuen til folk. Vårt konsept er å ta en allmenn og åpen teknologi og integrere denne i en dedikert datamaskin bak en TV, og konfigurere den til å kun tilby et sett av e-helse applikasjoner og tjenester skreddersydd for den aktuelle pasienten. Målet er å lage en dedikert men fleksibel og sikkert plattform med høy brukerakseptanse, og bringe teknologien nærmere kommersialisering, sier Tatjana Burkow.

Forskningssamarbeid
I tillegg videreføres også forskningssamarbeidet mellom partnerne fra prosjektet ”Min helsestasjon” innenfor Tromsø telemedicine laboratory (TTL). Norges forskningsråd utnevnte TTL til Senter for forskningsdrevet innovasjon i juni 2006. Innovativ teknologi og tjenester for opplæring, oppfølging, behandling og egenbehandling av kronikere vil være en del av sentrets forskning.
Les mer om Tromsø telemedicine laboratory  her

TV-reportasje
Noen resultater fra prosjektet ”Min helsestasjon” var presentert i en reportasje i Puls på NRK1 den 18. september. Du kan lese litt om innslaget her:
og se innslaget hos NRK’s nett-tv her:

Alle illustrasjoner i denne artikkelen er laget av Molly van der Weij.

Prosjektet er delfinansiert av Høykom i Norge.

Kontakt: For mer informasjon kan prosjektleder ved NST Tatjana M. Burkow kontaktes
tatjana.m.burkow@telemed.no tlf 95729041