Sykehuset hjem i stua

Hva med et sykehus som kommer hjem til deg? Ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø har vi gjennom prosjektet "Min helsestasjon" testet direkte kontakt via TV-skjermen mellom helsepersonell og pasienter ute i distriktet.
karin_ludvigsen_nrk_1
Treningen foran TV-skjermen hjemme har fungert spesielt bra for pasient Karin Ludvigsen. Foto; Ronald Hole, NRK

10 pasienter med kols og diabetes deltok via sin egen TV-skjerm i gruppebasert opplæring og individuell oppfølging. De trente sammen i hver sin stue på forskjellige steder i Troms fylke, og de fikk videoer der de kunne lære om sykdommen sin.

Bruker fjernkontroll

Pasientene målte også helsetilstanden sin og sendte data om oksygenmetning i blodet, puls og blodsukkermålinger via TV-skjermen til sykehuset. Kontakten foregår altså via TV ved bruk av fjernkontrollen. Forbindelsen styres av en dedikert datamaskin koblet til bredbånd hjemme hos pasienten.

karin_ludvigsen_nrk_3
Pasient Karin Ludvigsen (t.h.) har TV-kontakt via Internett med fysioterapeut Marijke Risberg. Foto; Ronald Hole, NRK

Et supplement

Prosjektleder Tatjana Burkow understreker at denne formen for helsehjelp ikke er noen erstatning for behandling, men et supplement.

- Resultatene viser at det er fullt mulig å tilrettelegge viktige opplærings- og oppfølgingstjenester for brukernes egen TV på en enkelt og ukomplisert måte. Prosjektet viste også at bredbånd kombinert med sikre løsninger muliggjør hjemmebaserte e-helsetjenester. Helsevesenet kan i stor grad oppnå dette gjennom løsninger som baserer seg på hyllevarekomponenter og åpen programvare, fremholder prosjektlederen.

karin_ludvigsen_nrk_2
Systemet er enkelt å bruke. Foto; Ronald Hole, NRK

Veien videre

Pasientene og helsepersonellet var svært tilfreds med opplegget i prosjektet. Teknologien og tjenestene vil bli videreutviklet basert på erfaringer fra forsøkene.
Samarbeidspartnerne Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norut IT og Well jobber derfor med flere initiativ for å ta konseptet videre.

- Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke – FIFT” har gitt oss prosjektstøtte for å utvikle en teknologisk innovativ og konkurransedyktig plattform for å kunne tilby helsetjenester rett inn i stuen til folk. Vårt konsept er å ta en allmenn og åpen teknologi og integrere denne i en dedikert datamaskin bak en TV, og konfigurere den til å kun tilby et sett av e-helse applikasjoner og tjenester skreddersydd for den aktuelle pasienten. Målet er å lage en dedikert men fleksibel og sikkert plattform med høy brukerakseptanse, og bringe teknologien nærmere kommersialisering, sier Tatjana Burkow.

Forskningssamarbeid

I tillegg videreføres også forskningssamarbeidet mellom partnerne fra prosjektet ”Min helsestasjon” innenfor Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL). Norges forskningsråd utnevnte TTL til Senter for forskningsdrevet innovasjon i juni 2006. Innovativ teknologi og tjenester for opplæring, oppfølging, behandling og egenbehandling av kronikere vil være en del av sentrets forskning.

Tatjana Burkow, NST. Foto av Ronald Hole, NRK.
Tatjana Burkow, NST. Foto av Ronald Hole, NRK.

TV-reportasje

Noen resultater fra prosjektet ”Min helsestasjon” var presentert i en reportasje i Puls på NRK1 den 18. september 2006. Du kan lese litt om innslaget her:

og se innslaget hos NRK’s nett-tv her:

Les mer om Tromsø Telemedicine Laboratory her:

Kontakt

For mer informasjon kan prosjektleder ved NST Tatjana M. Burkow kontaktes: tatjana.m.burkow@telemed.no tlf 957 29 041