Sykestuens renessanse

Helse Finnmark skal sammen med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) utvikle desentraliserte tjenestetilbud gjennom å styrke sykestuefunksjonen i fire kommuner.

Flere pasientgrupper trenger et tilbud mellom sykehjem og sykehus, og det er nettopp disse prosjektet retter seg mot.

-          Vi skal utvikle og implementere telemedisinske løsninger slik at sykestuene i Finnmark kan levere helsetjenester til pasientgrupper som trenger et helsetjenestetilbud med støtte fra spesialisthelsetjenesten, opplyser spesialkonsulent Eirik Øvernes ved NST.

-          Aktuelle løsninger er mobilt videokonferanseutstyr med tilbehør og organisatoriske grep som integrerer tjenesten i daglig drift, legger han til.

Pasientkonsultasjoner

Det telemedisinske utstyret skal brukes til å gjennomføre pasientkonsultasjoner samt å veilede fagfolk innenfor flere fagområder. Utstyret skal også brukes til å utvikle fagfolks kompetanse ved sykestuene og i kommunehelsetjenesten. Utstyrets flerbruksmuligheter skal bidra til volum på tjenester hvor det er behov for bredbåndstilgang.

Høykomfinansiert

Prosjektet har en kostnadsramme på 5,7 millioner kroner hvor halvparten finansieres av Høykom. Helse Finnmark er prosjekteier mens NST har prosjektledelsen. Sykestuene i Nordkapp, Vadsø, Båtsfjord og Alta er med i prosjektet sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge og sykehusene i Hammerfest og Kirkenes samt Den Norske Kreftforening.

Start høsten 2005

Prosjektet; "Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark" igangsettes i august 2005, og har en planlagt utviklingsfase frem til juli 2006. Gjennomføringsfasen er tidsfestet fra juli 2006 til juni 2007. Da skal de nye tjenestene være på plass.

Kontaktperson;   Spesialkonsulent NST, Eirik Øvernes,
Tlf. +47 481 33 173, e-post; 
eirik.overnes@telemed.no