Tar kunnskapen til torgs

For tredje år på rad er det klart for regionale e-helseseminarer. I år er det erfaringene fra Elin-kommune og de kommunale Samspill-prosjektene som legges på bordet.
Bodil Bach, Roadshow 2008.
Hun gjør kunnskapsporten både vid og bred. Bodil Bach ved Nasjonalt senter for telemedisin inviterer til en ny runde med e-Helseseminarer, og det er samhandling mellom alle nivåene i helsetjenesten som står på programmet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Etter at fjorårets seminarer var en stor suksess og samlet 650 deltakere, ble det avgjort at 2008 skulle være året der gode råd faktisk er gratis. Så viktig er det å få ut informasjon om og erfaringer med elektronisk samhandling.

Roadshowet til åtte byer

- Målet med dette ”telemedisinske roadshowet” er å spre kunnskap, informasjon og erfaringer om elektronisk samhandling mellom nivåene i helsetjenesten, forteller prosjektleder Bodil Bach fra Nasjonalt senter for telemedisin, som er teknisk arrangør for seminarene.

- Deltakerne vil få en overordnet informasjon om dagens nasjonale IKT-strategier, helsenettet, grunnleggende standarder og en del forutsetninger for den elektroniske samhandling, forteller Bach videre.

Seminarprogrammet vil også gå mer inngående inn i målsettingen med Elin-k og Samspill-prosjektene og gi innblikk i andre lokale erfaringer med bruk av telemedisin og elektronisk samhandling i regionen.

Etter åpningsseminaret i Nordlands hovedstad Bodø 7. oktober går ferden nordover til Tromsø, før kursen settes sørover mot Stjørdal, Molde, Haugesund, Gardermoen, Førde og Sandefjord. Seminaret i Tromsø tilbys også på videokonferanse, slik at deltakere kan melde seg på og delta via nærmeste videokonferansestudio.

Sikter mot 900 deltakere

- Det var 650 deltakere i fjor, og vi satser på mellom 800 og 900 i år, smiler Bodil som ønsker seg både beslutningstakere, enhetsledere, helsepersonell og IT-ansvarlige i kommuner og i helseforetak som deltakere på seminarene.

Helsedirektoratets avdeling for IT-strategi er oppdragsgiver og finansierer seminarrekken. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er teknisk arrangør og samarbeider med Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren (KITH), Norsk helsenett, Norsk Sykepleierforbund og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmelding gjør du elektronisk via disse nettsidene: www.telemed.no/roadshow der du også finner fullt program for hvert enkelt seminar.

Ta kontakt med Bodil Bach ved Nasjonalt senter for telemedisin for mer informasjon: telefon 920 60 898 og epost bodil.bach@telemed.no

Relaterte saker…

 

S@mspills-fakta

Det overordnede målet med Samspillkommune-prosjektet er å bidra til at flere kommuner etter hvert tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Prosjektet bygger på erfaringer fra ELIN-k og de kommunale fyrtårnsprosjektene.

Høsten 2008 skal det inkluderes inntil 30 nye samspillkommuner. Samspillkommunene skal gjennomføre lokale forprosjekt som handler om å planlegge å gjennomføre de nødvendige forberedelser som må til for å kunne innføre elektronisk samhandling med fastleger og sykehus. Mer informasjon på nettsidene til Norsk Sykepleierforbund…