Teknologien må ikke ta bort den sakte tida

All den nye tidsbesparende teknologien gjør bare at vi får dårligere tid. Vi har tilgang på så mye innformasjon at det fører til tap av kunnskap. Det fleksible informasjonssystemet gjør oss mindre fleksible. Dette er noen av problemene sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mener all den nye teknologien gir oss. Under Tromsø Telemedicine Conference snakket han varmt for den tida når ingenting skjer. -Den er uhyre viktig å ta vare på, mener Hylland Eriksen.

Han var ikke kommet til Tromsø for å bremse utviklingen innen telemedisin, og mener tvert imot at telemedisinske løsninger gjør livet bedre for mange mennesker.  Det er likevel mange skjær i sjøen for alle som utvikler nye tekniske løsninger, og da tenker han ikke på de teknologiske problemene. Hylland Eriksen mener teknologien påvirker oss radikalt, og han peker på fire viktige sider med informasjonssamfunnet som vi bør være oppmerksomme på.

 

Trenger ansikter

Spesielt innen helsevesenet er det viktig at ansatte møter pasientene ansikt til ansikt, og at de kan bruke den langsomme tiden sammen med pasientene. Etter at Hylland Eriksen skrev boka "Øyeblikkets tyranni" fikk han brev fra sykepleiere som fortalte at de ikke lenger hadde tid til pasientene. De var så opptatt med prosjekter og å sette seg inn i nye systemer at pasientene ble en stressfaktor. -Vi mennesker er avhengig av å se og møte andre mennesker, sier Hylland Eriksen. Det er også en av grunnene til at bruken av videokonferanser ikke har overtatt all møtevirksomhet, mener han. -Fortsatt bruker vi masse penger og tid på å reise til et møte som kanskje bare varer en time, men vi trenger å møtes ansikt til ansikt, sier han.

 

Mangler filter

I dagens informasjonssamfunn er det så mye informasjon at det er vanskelig å skille det vesentlige fra det uvesentlige.  -Jeg påstår at kritikken mot FBI etter 11. september skyldes dette problemet, sier Hylland Eriksen. Etter terrorangrepet kom det fram at FBI hadde opplysninger om flykaprerne, men disse opplysningene druknet i alle tips og mistanker som strømmet inn til etterretningen. -Når mengden blir for stor mister vi rett og slett oversikten, sier han.

 

Tida komprimeres

Alt går fortere i dag. Eriksen mener tidsbesparende teknologi ikke gir oss bedre tid. Isteden spiser den av den tida vi har til rådighet, sier han. I mange sammenhenger krever den nye teknologien også at vi må forholde oss til mange informasjonskilder samtidig. -Bare se på CNN, sier Eriksen. Han refererer til at vi presenteres for fire kanaler med nyhetsinformasjon i ett og samme fjernsynsbilde. -Når informasjonsteknologien krever at vi må bruke mer tid på å skaffe oss oversikt over all informasjonen, mister vi lommene med den sakte tida, sier han.

 

Hva skjer når ingenting skjer?

Eriksen mener teknologipushet går ut over den tida vi skulle bruke til ettertanke. -Hva skjer når ingenting skjer? Da kan jo de mest utrolige ting dukke opp, sier Eriksen. Det er viktig å ta vare på pausene mellom den raske tida, den som teknologien og informasjonssamfunnet tvinger på oss.

 

Thomas Hylland Eriksen forklart tilhørerne på Tromsø Telemedicine Conference at han bare hadde 30 minutter til rådighet, og at han derfor snakket så fort. Likevel skulle de være takknemlige for at foredraget var på engelsk. -På norsk snakker jeg dobbelt så fort, avsluttet Eriksen.