Teknologisatsing nødvendig for mer hjemmedialyse

En fersk undersøkelse viser at bruk av telemedisin i hjemmedialyse kan gjøre at flere velger å gjøre denne behandlinga hjemme. Det vil gi flere nyrepasienter økt trygghet og bedre livskvalitet.
Dialyse.
Dialyse: avansert behandling som mange av pasientene kan gjøre på egen hånd hjemme. Det er billigere og bedre, og økt bruk av telemedisin kan gjøre at flere velger denne muligheten. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Tidligere studier har vist at hjemmedialyse reduserer behovet for pasientreiser og gir både hyppigere og lengre behandling.

Det gir igjen bedre kontroll av blodtrykket, bedre overlevelse og bedre livskvalitet. I tillegg er dialyse ved sykehuset det klart dyreste alternativet.

6 satsingsområder

- Det er fullt mulig å gi mange flere pasienter mulighet til å gjøre dialysen hjemme, spesielt om vi tar i bruk de tekniske løsningene som finnes i dag og utvikler dem videre.

- Det tror vi kan gi økt trygghet og dermed  få flere pasienter til å velge hjemmedialyse, forteller prosjektleder Eli Arild fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Hun har vært leder i forprosjektet "Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter", hvor de har intervjuet sykepleiere, nyreleger og 12 pasienter som i dag gjør dialysen hjemme.

Basert på tilbakemeldingene foreslår de nå seks tiltak som vil legge til rette for mer utstrakt bruk av hjemmedialyse, også for de som er avhengige av dialysemaskiner.

Høyest på ønskelista står mulighet for toveis lyd- og bildeoverføring, slik at pasientene kan få hjelp og veiledning fra sykehuset om de får problemer. Nummer to og tre på lista er automatisk overføring av vekt, blodtrykk og kliniske data fra hjemmedialyse-maskinen til nyreavdelinga på sykehuset.

På den måten kan legene og sykepleierne fortløpende sjekke at alt er i orden og justere behandlinga etter behov. Og det er ingenting i veien for å utvikle teknologien slik at disse opplysningene etter hvert skal kunne gå rett inn i pasientjournalen.

Tiltak for å motivere flere til hjemmedialyse...
 • Lyd- og bildeoverføring mellom pasienten og sykehuset
 • Overføring av vekt og blodtrykk til sykehuset
 • Automatisk overføring av kliniske data
 • Nett-butikk for bestilling av forbruksmateriell
 • Nettportal med pasientinformasjon og diskusjonsforum
 • Nasjonalt ressurssenter med online veiledningstjeneste

Online-bestilling og nasjonalt ressurssenter

Prosjektgruppa foreslår også å etablere en nettbasert tjeneste der pasientene selv kan bestille materiell når de slipper opp for det. I tillegg vil de ha etablert en nettportal med informasjon om hjemmedialyse og mulighet for pasientene til å utveksle erfaringer.
 
- Dessuten bør det etableres et nasjonalt ressurssenter der pasientene kan få hjelp, for eksempel ved en døgnbemannet support-tjeneste. Dette kan gi økt trygghet for de som velger å ta dialysen om kvelden og på natta.

- Men det aller viktigste er at pasientene får grundig opplæring før de går i gang med hjemmedialyse, for dette er faktisk avansert spesialistbehandling som pasientene kan gjøre selv hjemme, avslutter Eli Arild.

Prosjektet er finansiert av InnoMed, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Nyremedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Nyremedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset har vært prosjekteier.

Interessert i hjemmedialyse? Da bør du også lese...

Kontaktperson ved NST

Eli Arild, telefon 971 70 908 og epost Eli.Arild@telemed.no

 

Fakta om dialyse

 • Dialyse er rensing av blodet til pasienter med nyresvikt
 • 10 % av den norske befolkninga har tegn på kronisk nyresykdom
 • Mer enn 1000 pasienter i Norge får jevnlig dialyse
 • Hjemmebasert dialyse utgjør 16 % av behandlingene
 • Antallet dialysepasienter er beregnet å øke med 5-15 % årlig de neste årene
 • Sykehus-dialyse koster 500.000 kroner årlig per pasient