Teledialyse - Legevisitt via bredbånd

Nyrespesialist Markus Rumpsfeld i Tromsø er på ukentlig legevisitt hos pasient Stein Wiggo Olsen i Hammerfest, nesten 55 mil lenger nord i landet. Det skjer ved hjelp av telemedisin og bredbånd.
Teledialyse

- Hvordan står det til med deg i dag, Stein Wiggo? spør legen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Pasienten ligger koblet til en dialysemaskin ved Hammerfest sykehus. Bredbåndsteknologi i et lukket nett (Norsk helsenett) gjør det mulig for nyrespesialisten å gjennomføre legevisitt uten at pasienten er fysisk tilstede.

Legen bruker et ordinært TV-apparat med et stort kameraøye på toppen og har tastet ”Satelittstasjon Hammerfest” på fjernkontrollen. Samtidig har sykepleierteamet i Hammerfest, bestående av spesialopplært personell, koblet opp sitt system. Dermed er lege og pasient koblet sammen med lyd og bilde og kan høre og se hverandre.

Lettere uten reising

Stein Wiggo Olsen er en av 14 pasienter i Finnmark som får dialyse støttet av telemedisin, også kalt satelittdialyse.

- Ettersom vi ikke har nyrespesialist ved sykehuset i Hammerfest føles det trygt at sykepleierne raskt kan få kontakt med spesialist i Tromsø via satellitt dersom noe skulle skje med meg, sier Olsen.

Han har tidligere reist til Tromsø flere ganger i uka for konsultasjoner med nyrespesialist og vet hva det innebærer.

- Jeg blir veldig søvnig og sliten etter dialysebehandlingen. Det er derfor en lettelse å slippe flyreisen og ventingen på flyplassen. Nå kan jeg dra rett hjem til sofaen eller sengen etterpå, forklarer han.

5 timers behandling

Hver dialysebehandling tar fem timer. I tillegg tar det tid å koble Stein Wiggo til og fra dialysemaskinen. Nesten 100 liter blod sirkulerer gjennom maskinen i løpet av disse timene.
Resultatet av alle prøver og målinger legges inn i pasientjournalen og er tilgjengelig for nyrelegene i Tromsø. Slik er de alltid à jour med dialysebehandling og tilstand. Skulle det oppstå komplikasjoner hos en pasient ved en av satelittstasjonene (lokale sykehus og helsesentre), kan spesialistene i Tromsø koble seg opp og få tilgang til vitale data som ultralydbilder og hjertelyd.

Kompetanse til distriktene

Nyrespesialist Markus Rumpsfeld ser verdien av at fagfolk i distriktene får bedre og tettere oppfølging gjennom bruk av telemedisin. Han synes det er viktig å forhindre faglig isolasjon av høyspesialiserte medarbeidere utenfor sykehusene.

Fagfolk i Norge tror at dialyse basert på telemedisin kommer til å bre om seg i årene som kommer.
Bedre behandlingstilbud for hjerte- og karsykdommer kombinert med økt levealder gjør at flere av oss blir gamle nok til å utvikle nyresvikt som krever dialysebehandling. I tillegg øker dialysebehovet på grunn av overvekt og økt diabetesforekomst i befolkningen, og de store sykehusene kan ikke ta seg av alle. Løsningen blir teledialyse.

Fakta om teledialyse:

Pasienter med nyresvikt blir, takket være telemedisin, spart for belastende reiser til sykehus. De får dialysebehandling ved lokale sykehus eller helsesentre som er koblet opp til sykehus med nyrespesialist(er). Denne behandlingen er kvalitetsmessig like god som behandlingen ved de store sykehusene.