Telekonsultasjon øker kompetansen

Teleortopedisk veiledning over helsenettet sparer pasienten for timesvis med transport, og sykepleiernes kompetanse på behandling av bruddskader øker, forteller lege Astrid Buvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
astrid_buvik_1_400
Fra skepsis til forskningsprosjekt. Spesialist i ortopedi, Astrid Buvik ved Universitetssykehuset i Tromsø, har kommet til at ”knottologien” i telemedisin er ganske lett å håndtere likevel. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Som lege på ortopedisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) siden 1999 har Buvik blitt stadig mer oppmerksom på hvor mye tid pasientene bruker på et sykehusbesøk, som egentlig ikke tar mer enn et drøyt kvarter.

Sparer mye reisetid

- Jeg har opplevd å få unger med beinbrudd inn til en enkel kontroll på sykehuset, og begge foreldrene har vært med. Den enkle konsultasjonen på 15 minutter gjør at to arbeidsføre voksne må ta seg fri fra jobben en hel dag, hvis de bor et stykke utenfor Tromsø. Det må vi kunne løse på en annen måte, mener hun.

Fra januar 2007 har hun vært i gang med et doktorgradsprosjekt som skal teste om telemedisin kan være en del av ”medisinen” mot dette problemet. De neste årene skal Buvik undersøke om dette er praktisk å gjennomføre og hvilke utslag det vil gi, både for pasienter og for helsepersonell.

- Radiografter fra sykehuset jobber i turnus på Sonjatun, og røntgenbildene de tar der sender de til oss over helsenettet. Da kan jeg sitte i Tromsø og veilede pasienten og sykepleieren på Sonjatun om hvordan beinbruddet gror og om vi må gjøre nye inngrep for å reparere bruddet.
”- En annen effekt av fjernveiledning over videokonferanse er at sykepleierne på Sonjatun sammen med kommunelegene er blitt enda bedre til å behandle bruddskader lokalt i Nordreisa.”

Dermed sparer pasientene en kjøretur på 280 kilometer til og fra Tromsø, alt etter hvor de bor. Det utgjør fire til fem timer i bilen eller bussen. Eller mer, dersom du må ta drosje hele veien og dele plassen med to andre passasjerer.

Satser på bedre behandling

- En annen effekt som jeg ser av denne fjernveiledningen over videokonferanse er at sykepleierne på Sonjatun sammen med kommunelegene er blitt enda bedre til å behandle bruddskader lokalt i Nordreisa. En del av pasientene får faktisk full behandling for slike skader, uten at de engang trenger å komme hele veien til Tromsø for behandling.
- Målet med prosjektet er at pasienten skal spare tid og at den totale behandlinga blir bedre. Og det vet vi forhåpentligvis bedre etter 2012, forteller Buvik som i utgangspunktet var skeptisk til å ta i bruk enda mer teknologi i jobben.
- Men den er jo ganske håndterlig denne ”knottologien”, avslutter Buvik med et smil…

Fakta om prosjektet

”Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger” er finansiert av Telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord. Prosjektet startet i 2007 og skal være ferdig til 2012. Til sammen skal 400 pasienter delta i undersøkelsen.

Prosjektet skal gi svar på om den nye behandlingsformen er medisinsk forsvarlig, om det gir en økonomisk gevinst og ikke minst om pasientene er fornøyd med ordningen.

Relaterte saker...