Telemedisin gir bedre helsetilbud i Palestina

Et vellykket telemedisinsk samarbeid har gitt bedre rehabilitering av skadede og handikappede mennesker i Palestina.

Bakgrunn

Etter at intifadaen brøt ut i 2000 ble det innført omfattende reiserestriksjoner og bygget fysiske sperringer i Palestina. Utveksling av kompetanse mellom de nasjonale rehabiliteringssentrene ble vanskelig, og pasienter ble i mange tilfeller avskåret fra å oppsøke spesialister. 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har vært engasjert i Palestina gjennom tre prosjekter siden 2004. Samarbeidspartnere har vært Sunnaas sykehus HF, Norges handikappforbund, Diakonia og Tandberg (nå Cisco). NST har ledet og koordinert prosjektene. 

Målet har vært å få varige og institusjonaliserte telemedisinske tjenester ved disse fire sentrene. Dette innebærer et telemedisinsk nettverk som knytter sentrene til hverandre og til kompetanse i utlandet.  Nettverket brukes også til opplæring via nettforelesninger og klinisk konsultasjoner.

De fire nasjonale rehabiliteringssentrene i Palestina er:

  • Patients Friends Society K. KARRC Rehabilitation Centre i Ramallah 
  • Jerusalem Princess Basma Centre for Disabled Children i Jerusalem 
  • Bethlehem Arab Society for Rehabilitation i Beit Jala, Bethlehem 
  • El Wafa Medical Rehabilitation Hospital, Gaza

Fire palestinske rehabiliteringssentre har nå telemedisinsk utstyr og rutiner på plass og kan dermed dra nytte av hverandres kompetanse på tross av vanskelighetene med å forflytte seg rundt i landet. Flere pasienter kan få hjelp av spesialister. 

Reiserestriksjoner

- Palestinere lever og arbeider i områder med omfattende reiserestriksjoner og fysiske sperringer. En reise som vanligvis tar 15 minutter kan ta flere timer. For noen er det ikke mulig å reise i mellom områdene i det hele tatt, sier Kirsten Eriksen, seksjonsleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og prosjektleder Torbjørg Lindquist. 

Dette er bakgrunnen for at et telemedisinsk prosjekt ledet av NST ble iverksatt i 2004. Etter å ha forsert mange utfordringer underveis, er nå god infrastruktur og rutiner på plass for videokonferanser mellom sentrene. Utstyret gjør det også mulig å få impulser fra spesialister i utlandet. 

Holdbar løsning

Telemedisin har vist seg å være en holdbar løsning på isolasjonen de enkelte sentrene kjente på. Rehabiliteringsentrene er spesialiserte på hver sine felt og er nå i stand til å hjelpe hverandre i behandling av pasienter.

- Bruk av teknologi gir palestinerne nye muligheter og de har mange tanker for fremtiden, sier Eriksen. Sentrene har blitt enige om en plan for samarbeidet som skal sikre at det telemedisinske nettverket opprettholdes og utvikles. 

Veien videre 

- Prosjektet er vellykket og står på egne bein, sier Lindquist. Hun påpeker at etablering av telemedisinske tjenester tar tid.

- Palestina er i en vanskelig politisk, humanitær og økonomisk situasjon og det er fortsatt behov for gode partnere som kan bidra i stabiliseringen av nettverket og hjelpe til med å realisere fremtidsplanene. 
 
Også andre deler av den offentlige forvaltningen er separert i Palestina, og Eriksen mener at erfaringen fra etableringen av den telemedisinske tjenesten kan overføres til andre samfunnsområder.