Telemedisin gir færre innleggelser

Hva er gevinstene av den telemedisinske aktivitet i Norge? Forskere fra Nasjonalt senter for telemedisin og Norut samfunnsforskning offentliggjorde under årets e-helsekonferanse i Tromsø, resultatene fra en studie som nylig er avsluttet.

- Formålet med prosjektet er å tydeliggjøre og presentere de største gevinstene ved bruk av telemedisin i Norge. Vi skulle finne og gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon, både om tjenester i rutinedrift og tidsavgrensete prosjekter, og framstille resultatene av gjennomgangen, opplyser prosjektleder Elin Johnsen ved NST.

Antallet bestemmer lønnsomheten
-Resultatene fra prosjektet viser at antall konsultasjoner/brukere av telemedisin avgjør hvor kostnadseffektivt (lønnsomt) dette er, forteller Elin Breivik som har sett på det økonomiske aspektet i prosjektet.

Prosjektet viser også at telemedisin er tidsbesparende for helsepersonell og gir reduserte reisekostnader. Andre funn er at telemedisin fører til færre sykehusinnleggelser og sparte kostnader til porto og papir.

EPJ og meldingsutveksling
Gevinster ved innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) og meldingsutveksling kan være mindre dobbeltarbeid og feil. Ressurser frigjøres og rutinene blir enklere samt at kommunikasjonen går raskere.

Uoppdagede potensialer
I følge Elin Johnsen er resultatene fra prosjektet kun basert på dokumenterte studier.

- Det er imidlertid ikke det samme som å si at det ikke finnes flere potensielle fordeler ved bruk av telemedisin og e-helse. Disse har bare ikke blitt dokumentert ennå, påpeker Johnsen.

Ytre faktorer
- Det er mange ytre faktorer som spiller inn når det gjelder å hente ut gevinster ved bruk av telemedisin. Det kan være at tjenestene gir gevinst til et firma eller kommune, mens de samme tjenestene ikke gir samme gevinster i et annet firma eller kommune. Det kan ha sammenheng med geografiske faktorer, innbyggertall eller lignende. Dette er faktorer som vanskelig lar seg kontrollere, og dermed kan gi forskjellig utslag, sier Johnsen.

Rapporten med alle resultatene blir gjort tilgjengelig på e-helsekonferansen i Tromsø


Bilde: Færre sykehusinnleggelser, tidsbesparelser for helsepersonell og reduserte reisekostnader er blant gevinstene forskerne Elin Breivik og Elin Johnsen fra NST har funnet i en studie om telemedisin i Norge.
Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for telemedisin