Telemedisin i nye lokaler

Nasjonalt senter for telemedisin flyttet 16. august inn i nye lokaler i Forskningsparken i Tromsø.
En etterlengtet samlokalisering av det telemedisinske miljø er nå realisert og senteret kan besøkes i Forskningsparken, Sykehusvn. 23, 9019 TROMSØ.
Postadresse er som tidligere; Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 35, 9038 Tromsø, NORWAY.
Parken-forfra
Forskningsparken sett forfra

Nasjonalt senter for telemedisin holder til i tredje etasje i den nye delen av Forskningsparken og har funnet sin plass i et allerede godt etablert kompetansemiljø omgitt av organisasjoner som Telenor, Havforskningsinstituttet, Senter for internasjonal helse, Invenia og IKT Partner Nord.
Morten-og-Eirill
Morten Amundsen og Eirill Pettersen Buvik i de nye lokalene

Nasjonalt senter for telemedisin ønsker alle samarbeidspartnere og andre som har lyst eller interesse av å besøke oss, velkommen til NST i 3. etasje i Forskningsparken.