Telemedisin i nytt hus

Nasjonalt senter for telemedisin har flyttet inn i nye lokaler i Forskningsparken i Tromsø. Fredag 15. oktober var det stor innflyttingsfest hvor medarbeidere, samarbeidspartnere og øvrige gjester deltok i en stilfull markering.

-         Jeg skal ikke trøtte dere med historien om alle planer som det aldri ble noe av hva angår NST og hus. Men vi har jobbet lenge for dette. Omsider er miljøet samlet og endelig kan vi dra synergi av å ha kompetansen under samme tak, sa senterleder Steinar Pedersen i sin åpningstale.

 

 

Ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har vært en viktig støttespiller i arbeidet med å samle det telemedisinske miljø i Tromsø . De har bidratt både økonomisk og moralsk støttende for at forsknings- og kompetansesenteret skal få et godt arbeidsmiljø.

 

Steinar Pedersen ser det som en stor utfordring å få tilhørighet i et innovativt miljø i Forskningsparken.

 

-         Jeg håper at vi etter hvert kan se folk fra andre organisasjoner og næringsliv i samhandling med våre medarbeidere i dette miljøet. Vi har forsøkt å legge til rette for at industri og samarbeidspartnere kan være hos oss og jobbe her i kortere eller lengre perioder f.eks i prosjektsamarbeid med oss. Faktisk har vi allerede hatt det første firma her i et samhandlingsprosjekt, sier Pedersen.

 

Nasjonalt senter for telemedisin bekler hele tredje etasje i Forskningsparken hvor medarbeiderne jobber i åpent kontorlandskap. Det er tilrettelagt for å jobbe mer skjermet i små grupperom og det er mange, små samtalerom for de anledninger hvor det er behov for diskresjon. Det finnes også lukkede cellekontor for medarbeidere som periodevis vil sitte skjermet.

 

- Så langt er inntrykket at medarbeiderne har funnet seg godt til rette i dette miljøet. Vi har imidlertid ikke så lang erfaring fra åpent kontorlandskap, men prøver å finne noen kjøreregler som gjør det greitt for alle å være her, sier en godt fornøyd NST-leder.