Telemedisin kan bryte muren i Palestina

De strenge reiserestriksjonene i Palestina gjør at mange funksjonshemmede ikke får adgang til tjenester de trenger. Palestinske rehabiliteringssentre vil nå bekjempe hindringene med hjelp fra Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Siden intifadaen startet for fire år siden, har byggingen av muren, sammen med militære sjekkposter og strenge reiserestriksjoner, gjort det stadig vanskeligere for palestinere å forflytte seg på og mellom Vestbredden, Gaza og Jerusalem. Gaza er nærmest hermetisk lukket og isolert fra resten av Palestina. Situasjonen har gjort det så godt som umulig for de nasjonale rehabiliteringssentrene, som gir spesialiserte tjenester til funksjonshemmede, å samarbeide. En annen konsekvens er at internasjonale spesialister vegrer seg mot å reise til de palestinske områdene for å bistå med opplæring og veiledning.

Isolert

- Før intifadaen samarbeidet vi jevnlig med sykehusene i Ramallah, Jerusalem og Betlehem, forteller sykehusdirektør dr. Medhat Abbas ved El Wafa Medical Rehabilitation Hospital, Gazas eneste rehabiliteringssenter. - De siste årene har det vært umulig å utveksle ekspertise og sendte pasienter mellom sykehusene etter behov. Det har blitt svært vanskelig for våre ansatte å reise til utlandet for å få opplæring, og det er heller ikke lett å overtale internasjonale spesialister å besøke oss for å trene opp våre ansatte. Resultatet er at vårt sykehus i Gaza ikke bare er isolert fra resten av verden, men også fra de palestinske sentrene utenfor Gaza. Med telemedisinutstyr tilgjengelig, har vi igjen muligheten til å gjenoppta samarbeidet med kolleger både i Palestina og i utlandet, sier Abbas.

Teknologi vs politikk

En ny studie viser at norsk kompetanse på telemedisin kan bli et effektivt hjelpemiddel for å bekjempe konsekvensene av den politiske situasjonen i Palestina. Telemedisin er å tilby helsetjenester til pasienter uavhengig av avstand ved bruk av videokonferanser og kommunikasjon med bilder, lyd og tekst over Internett. Regjeringen har også tatt til orde for å styrke og spisse norsk innsats på områder som er spesielt interessant for utviklingsland og hvor Norge har unik kompetanse. Telemedisin nevnes spesielt som et slikt område. Norge har bl.a. Verdens Helseorganisasjons første og eneste samarbeidssenter for telemedisin.
 

Har effekt

De fire rehabiliteringssentrene i Palestina støttes av Norges Handikapforbund (NHF), som i mer enn ti år har drevet et program for å utvikle rehabiliteringssektoren i landet. På oppfordring fra sentrene besøkte Nasjonalt senter for telemedisin (NST), Sunnaas og NHF nylig Palestina for å undersøke mulighetene for å etablere et telemedisin-nettverk mellom Ramallah, Betlehem, Gaza og Jerusalem, og mellom sentrene og miljøer i utlandet. Forstudien "Breaking the Wall in Palestine with Telemedicine" (link), som ble finansiert av Innovasjon Norge og Atlasalliansen, viser at det er teknisk mulig å utvikle et nettverk for å overkomme hindringene rehabiliteringssentrene møter.

Sunnaas Sykehus HF planlegger nå et omfattende treningsprogram sammen med tre av sentrene. Målet er å bedre kvaliteten på de spesialiserte rehabiliteringstjenestene. Store deler av treningen og oppfølgingen av programmet vil foregå ved hyppige videokonferanser. Det reduserer lengden på dyre treningsbesøkene i Palestina til et minimum, sikrer tett oppfølging av treningen og at flere spesialister fra Sunnaas kan bidra i treningsprogrammet.

Pasient i Gaza møter lege i Oslo

- I fremtiden håper vi at funksjonshemmede som trenger spesialiserte rehabiliteringstjenester skal kunne få riktig hjelp samme hvor spesialisten er, sier Onar Aanestad, stedlig representant for Norges handikapforbund i Palestina. - Ved hjelp av videooverføring kan for eksempel en pasient og en lege i Gaza møte en spesialist i Ramallah eller Oslo. Sammen kan de se, høre og prate med hverandre på en tv-skjerm. Spesialisten kan hjelpe legen i Gaza å stille riktig diagnose, gi råd for videre behandling og bistå i analysen av tester og bilder. Et telemedisin-nettverk kan bidra sterkt til at funksjonshemmede får bedre tilgang til de tjenestene de har rett på, avslutter Aanestad.


 

Spørsmål kan rettes til:

Norges handikapforbund: Onar Aanestad, stedlig representant i Palestina
telefon 00972 54 566 1078, e-post: onar_diakonia@palnet.com