Telemedisin styrker samhandling

Daglig bruk av videokonferanse har ført til at legene i seks kommuner på Fosen i Sør-Trøndelag kan arbeide mer effektivt. - Denne kommunikasjonen er spesielt nyttig når det gjelder akuttmedisinske problemstillinger, sier kommunelege på Fosen, Morten Jensvold.
telemedisin-styrker-samhandling_350
Bilde: I Finnmark samhandler Nordkapp helsesenter med sykehuset i Hammerfest ved hjelp av telemedisin. Det er spesielt nyttig i akutte situasjoner. Foto: Marit Kvarum, Helse Finnmark

Ved avdeling for observasjon og etterbehandling i Fosen har man siden våren 2006 benyttet videokonferanse til felles, daglige morgenmøter med medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus. Avdelingen har totalt 8 døgnplasser, der 2 av disse er observasjonssenger forbeholdt akuttinnleggelser fra legevakt. På disse morgenmøtene blir pasientenes tilstand drøftet før overføring fra sykehuset og videre i behandlingsforløpet ved etterbehandlingsenheten.

-Den telemedisinske kommunikasjonen er spesielt nyttig når det gjelder samhandling omkring ”akutte” pasienter som er innlagt i observasjonssengene og ved akuttmedisinske problemstillinger hos rehabiliteringspasienter, forteller kommunelege Morten Jensvold på Fosen.

Felles behandlingsteam

Merverdien ved videomøtene i forhold til å bare å konferere på telefon, er altså at det etableres ett felles team mellom behandlerne på Fosen og Orkdal. De 5-10 minuttene som går med til dette felles morgenmøtet, sparer legen på Fosen for mangfoldige telefoner til enkeltspesialister i løpet av dagen.

Kommunelege Jensvold forteller at disse fellesmøtene har vært en absolutt forutsetning for at de har kunnet ta i mot så raske utskrivninger av dårlige pasienter, og likeledes at de har hatt muligheter for å kunne beholde pasienter i observasjonssengene. Dette er pasienter som ellers ville ha blitt lagt direkte inn på sykehuset som øyeblikkelig hjelp fra legevakten.

-Mange pasienter har sammensatte problemstillinger. At hele faggruppen ved medisinsk avdeling kan gi innspill til behandlingen er en stor fordel, forteller kommunelege Morten Jensvold på Fosen.

Øker i utbredelse

Intermediæravdelinger med telemedisin har økt i utbredelse. Ved sykestuene i Hallingdal, Nord-Gudbrandsdal og i Valdres har det lenge vært telemedisinske tjenester i rutinedrift. I Nord-Norge har Nasjonalt senter for telemedisin utviklingsprosjekter ved flere eksisterende sykestuer. Og sist, men ikke minst. Haugesund sykehus har nylig fått lokalsykehusmidler for å etablere telemedisinske tjenester i en ny intermediærenhet i Sauda kommune etter modell fra Fosen og sykestuene i Finnmark.

Gode resultater

Det er nylig vist i en studie fra Trondheim kommune (Garåsen H, 2007) at sluttbehandling i et forsterket sykehjem i forlengelse av akuttinnleggelse i sykehus ga bedre resultater enn oppfølging i en sykehusavdeling. God medisinsk oppfølging, kombinert med en tett dialog med pasienten og hans lokale nettverk i kommunen, ga faktisk bedre overlevelse enn behandling på et høyere spesialisert nivå alene.