Telemedisinsk brukerforum i Helse Vest

NST ønsker i samarbeid med Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen og Norsk Helsenett å invitere til telemedisinsk brukerforum i Bergen, 16. november 2005. Tema for seminaret er videokonferanse og e-terapi i psykisk helsevern og rusomsorg.

Målgruppen er representanter fra helseforetak, Helse Vest RHF, psykiatriske institusjoner, legekontor og kommunale institusjoner. Det vil bli gitt en innføring i telemedisinske tjenester med presentasjoner av praktiske eksempler, omfang av bruken i dag og effektiviseringsmuligheter. I tillegg vil det gis rom for spørsmål, diskusjon og erfaringsutveksling i grupper.

 

Formål med brukerforum
Som et ledd i spredningen av informasjon har NSTs regionkontakter tatt initiativ til å arrangere brukerforum i alle regioner. Brukerforumene skal gi en innføring i forskjellige telemedisinske tjenester, samt gi informasjon som brukerne kan ha nytte av når de skal starte opp på eget arbeidssted. Hvordan fungerer tjenestene, hvilke gevinster og nytteeffekter kan de gi, hvordan er de organisert, hvordan skal man starte opp? 

Brukerforumene arrangeres med tema som presenteres i plenum for deltakerne. Deretter blir temaene mer detaljert gjennomgått i grupper. Vi ønsker med dette å gi deltakerne nyttig kunnskap og kontakter som kan bidra til at de kan starte opp aktiviteter ved egen arbeidsplass
. 

 

Praktiske opplysninger
Tid
: 16. november 2005 kl 10:30-17:30
Sted: Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Oppmøte og registrering starter kl 10:00, mens det faglige programmet starter 10:30.

Alle deltakere inviteres til middag kl 18:00 på en koselig restaurant i Bergen. Brukerforumet (inkl. lunsj og middag) er gratis.

 

Program
Se komplett program her.

 

Påmeldingsfrist: 02. november 2005. Registrer deg her på nettsiden her.
 
Mer informasjon finner du på www.telemed.no/brukerforum.