Telemedisinsk erfaring fra nord til sør

I et område på jordkloden med store utfordringer både helsemessig og teknologimessig skal det nå gjøres en storstilt vurdering av hvordan telemedisin og e-helseløsninger kan bedre levevilkårene til menneskene i denne delen av verden. Det trengs.

- Sub-Sahara består av førtiåtte land, alle med en høy sykdomsbyrde. Regionen har store, felles helseutfordringer med få helsearbeidere, spredt befolkning over enorme områder og liten bruk av teknologi, sier Tove Sørensen, seniorrådgiver ved NST.  

ESA_ToveS_400x269
Den internasjonale prosjektgruppen møttes i Tromsø i november.

Bærekraftige løsninger

En  studie på oppdrag fra European Space Agency (ESA) skal vurdere hvor bærekraftig e-helsetjenester i dette området er. Her skal NST i kraft av sin rolle som WHO samarbeidssenter gi råd om om e-helse og telemedisin.

- Tenk på problemene med å innføre telemedisinske løsninger i Norge og gang det med hundre, sier Tove Sørensen, seniorrådgiver ved NST.

I prosjektet lages det en modell som ved hjelp av algoritmer indikerer hvilke land som er mest klar for telemedisin og e-helse ut fra dets forutsetninger – som demografi, teknologiutvikling, konfliktnivå, utdanningsnivå, grad av korrupsjon og mange flere faktorer som har betydning når telemedisin og e-helse skal tas i bruk i større skala.

- Målet er å skape helsetjenester som er mulig å opprettholde på sikt. Vi må derfor finne løsninger som kan ha sjanse til å lykkes ut fra de forutsetningene de enkelte landene har.

Sub-Sahara
Sub-Sahara består av førtiåtte land sør for Sahara.

Telemedisin kan gjøre en forskjell

NST ble hentet inn som rådgiver i prosjektet på grunn av sin status som WHO-senter og lange erfaring med telemedisin. Et stort spekter av telemedisin er aktuelt, det er derfor flere fra NST som er involvert.

- For oss er det interessant å være med i slike prosjekt, det øker vår kunnskap om e-helse og telemedisin i utviklingsøyemed hvor gode, telemedisinske løsninger virkelig kan gjøre en forskjell, sier Sørensen.

 

Les mer om prosjektet her