Telemedisinsk storsatsing

Ei arbeidsgruppe i Helse Nord har i 2006 vurdert hvilke telemedisinske tjenester som er klar for å tas i bruk i stor skala. Gruppen løfter frem 10 områder/prosjekter som kan tas i bruk i helse-Norge.

En av dem som ser frem til å få bruke teknologien mer er direktøren i Helse Finnmark, Bjørn Engum:

  • - Telemedisin har vært utviklet over lang tid her i nord, men det har vært brukt mest til prøveforsøk. Nå prøver vi dette i stor skala, sier Engum.
Totalt 282 prosjekter
Arbeidsgruppen, under ledelse av avdelingsoverlege Jan Norum ved Universitetssykehuset Nord-Norge, har vurdert totalt 282 telemedisinske prosjekter som har vært utviklet over en 10-12 års periode. Av disse ble 54 prosjekter innen 21 fagområder funnet aktuelle for å ta i bruk. I siste runde ble så 10 prosjekter anbefalt for å satse på i stor skala.

I prioritert rekkefølge gjelder dette følgende områder:
  1. Teleradiologi, digital kommunikasjon og integrasjon av pasientopplysninger, samt undervisning.
  2. Teledialyse, prehospital trombolyse, telepsykiatri og teledermatologi (hud).
  3. Pediatri, distriktsmedisinske sentre (DMS), teleoftalmologi og øre-nese-hals sykdommer.
Finansiering
Men en av de store utfordringene for telemedisinske tjenester er finansiering.
  • - Vi gjør hva vi kan for å jobbe smartere, men det er sentrale myndigheter som sitter med nøkkelen for å få tatt tjenestene i bruk, sier leder for nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen.

application/pdfRapport 368 KB