Telemedisinske aktiviteter i jubileumsuka 2011

I år har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mange gode grunner til å jubilere.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er selvfølgelig med på feiringen. Telemedisin og e-helse er viktig for alle jubilantene.

Jubileumsuka gir alle som ønsker en fantastisk mulighet til å overvære demonstrasjoner av telemedisinske tjenester som allerede er tatt i bruk, og andre som fremdeles er på forskningsstadiet.

Presentasjonene og demonstrasjonene foregår på Universitetssykehuset Nord-Norge i Breivika, Tromsø.

Program for telemedisinske presentasjoner og demonstrasjoner 10.-14. oktober:

Mandag 10.10:

Kl. 15:00 - 17:00: Offisiell åpning av jubileumsuka i Breivika
Tor Ingebrigtsen, styreleder Jorid Andreassen og tidligere direktør Knut Schrøder.

Hovedinngang og Kafé Evert.

Tirsdag 11.10:

Kl. 11:00 - 13:00: Dermatologi: presentasjon av sårjournal, melanomdiagnostisering og eksemskole på nett.
Thomas Schopf, NST, i samarbeid med hudavdelingen, UNN.

NST-stand: Fløy A, plan 7.

Onsdag 12.10:

Kl. 12:00 - 13:00: VAKe: demonstrasjon av akuttmedisinsk videokonferanse (VAKe). Oddvar Hagen, NST, akuttmedisinsk klinikk, UNN, Longyearbyen sykehus.

Akuttmedisinsk møterom.

Kl. 10:00 - 14:00: Telemedisin for seniorer:  Velferdsteknologi og løsninger rettet mot eldre og kronikere.
Siri Bjørvig og Eli Arild, NST.

NST-stand: Fløy A, plan 7.

Torsdag 13.10

Kl. 12:00: Demonstrasjon av nytt telefonsystem utviklet for sykehus
Gjør det mulig for helsepersonell å basere seg på én telefonenhet i stedet for et mylder av personsøkere og mobiltelefoner. Enheten registrerer selv hvilken situasjon den er i, og hvilke typer samtaler den skal slippe igjennom.
Terje Solvoll, NST.

NST-stand: Fløy A, plan 7.

Kl. 10:00 - 14:00: Elektronisk pasientjournal (EPJ)
Elektroniske pasientjournaler er et høyaktuelt tema for tiden, og pasienter, publikum og presse er opptatte av hvordan pasientinformasjon håndteres og hvem som har tilgang til informasjon om en pasient. SKIS demonstrerer her hvordan EPJ fungerer, hvilke data som registreres, og hvordan informasjonsflyten går igjennom et pasientforløp.

NST-stand: Fløy A, plan 7.

Fredag 14.10

Kl: 12:00 - 14:00: SNOW
Demonstrasjon av smitteovervåkningssystemet SNOW, som på en ny måte følger utviklingen av et smitteutbrudd - både antall/andel smittede, og hvordan smitten sprer seg geografisk.
Gustav Bellika, NST/UIT.

NST-stand: Fløy A, plan 7.

 

snakkerommet_marianne_400
Marianne Trondsen, PhD ved NST, demonstrerer Morild. Foto: NST

50 år med Åsgård sykehus

Ærverdige Åsgård sykehus feirer 50 år, mens Åsgårdrevyen, som er en liten institusjon i seg selv, kan rope hurra for 15 år med syrlige morsomheter.

Telemedisin benyttes på mange måter innen psykiatrien. Videokonferanse ble tatt i bruk ved Åsgård allerede i 2003,  mens selvhjelpsgrupper på Internett gjør det lettere for mennesker med psykiske lidelser (eller pårørende) å snakke med andre i samme situasjon.

Snakkerommet Morild.org er utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i samarbeid med Sørlandet sykehus.

sms_nokia_400
Muligheten for å ta kontakt med behandleren på SMS var til god hjelp for pasientene, når det røynet på og ettervernet manglet. Foto: Jan Fredrik Frantzen.

50 år med Nordlandsklinikken

Nordlandsklinikken er en del av Klinikk for Rus-og spesialpsykiatri i UNN, og har hjulpet mennesker i et halvt århundre. 50-årsjubileet ble behørig markert i mai i år.

Klinikkens lange historie er preget av respekt for den enkelte pasient, og tro på hans eller hennes evner til å påvirke og endre sin egen fremtid og livssituasjon.

En studie fra NST viser at tekstmeldinger kan være et viktig verktøy i oppfølgingen av rusmisbrukere. Når de blir sendt hjem etter behandling kuttes ofte kontakten til institusjonen de har vært på. Men for å lykkes er det viktig med tett oppfølging.

Les mer om dette prosjektet som er ett av mange telemedisinske prosjekter innen psykiatri.

29VAKe komm1005b web
Bruk av Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse (VAKe) på Svalbard i 2007 (illustrasjonsbilde).

20 år med Longyearbyen sykehus

For 20 år siden ble Longyearbyen sykehus en del av UNN-systemet.

Sykehuset er en flittig bruker av telemedisin, og videobasert akuttmedisinsk konferanse, VAKe, ble brukt i forbindelse med isbjørnangrepet i sommer.

De første timene ble de angrepne ungdommene behandlet av lokalt medisinsk personell som gjennom videokonferanse ble assistert av kirurger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Les mer om VAKe her.

Velkommen til kurs 2:
Fra kursprogrammet Mangfold og muligheter. Foto: Helsekompetanse.no

20 år med mangfoldige muligheter

Voksenhabiliteringa (HVPU-reformen) har i 20 år gjort hverdagen bedre for psykisk utviklingshemmede. De fleste får bo i egne leiligheter og leve selvstendige liv med muligheter for arbeid, læring og en meningsfull fritid.

Klikk her for å lese mer om markeringen av HVPU-jubileet.

NSTs Nettbasert kompetanseutvikling (NKU) har sammen med Stiftelsen SOR utviklet Mangfold og muligheter, et fritt tilgjengelig kursprogram for alle som jobber for personer med utviklingshemming.

Se Helsekompetanse.no.

Kogostrov_400
Store avstander og dårlige veier. Da flytter man heller informasjon enn pasienter. Foto: Arnt Uchermann.

20 år med øst-vest-samarbeid

Det tette og gode samarbeidet UNN har med Arkhangelsk og Nordvest-Russland har også holdt det gående i 20 år.

I 1997 fikk NST den første bevilgningen fra Barentssekretariatet til prosjektet Telemedisin i Nordvest-Russland. Grunnlaget ble imidlertid lagt allerede i 1992 gjennom informasjonsutveksling, etablering av faglige forbindelser og nettverk, småskala testing av utstyr, programvare og kommunikasjon internt i Arkhangelsk oblast.

Klikk her for å lese om det siste, store prosjektet med Nordvest-Russland.

unn_400
UNN har holdt til i Breivika i 20 år allerede.

Jubileumsopplevelser

- Jubileumsarrangementene skal sette fokus på faglig kvalitet, kultur og arbeidsmiljø. Gjennom å legge til rette for klinikkene skal det skapes opplevelser, eventyr og energi, sier prosjektleder Tor Øydvin ved UNN til Pingvinen.

– For å få dette til skal vi selvfølgelig benytte alle de gode kreftene som er i sykehuset vårt. I tillegg skal vi samarbeide med kultur og musikkmiljøene i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen, samt eksterne krefter som Hålogaland Teater, Kulta og ulike idrettsklubber, forteller Øydvin til Pingvinen.

Klikk her for å komme til jubileumssidene til UNN.