Telemedisinske forelesninger

IKT og telemedisin gir mange utfordringer og muligheter, gjerne i et forrykende tempo. Det er vanskelig og holde seg oppdatert på det som skjer innen ulike fagområder i helsevesenet. Som et bidrag til enda større spredning av informasjon og kunnskap om mulighetene, ønsker NST i 2006 og presentere prosjekter og aktiviteter fra området.
Undervisningen vil være endel av tilbudene som presenteres i NSTs egen undervisningskatalog www.undervisningskatalogen.no . Katalogen tilbyr vanligvis helsefaglige tilbud til helsepersonell, pasienter og pårørende, men den vil nå få et eget "Telemedisin-tilbud".

NST tilbyr i 2006 flere "forelesningsserier" fra spesifikke områder, med 5-6 forelesninger i hver serie. Seriene for våren 2006  er "Nye Helsetjenester", "Nettbasert kompetanseutvikling" og "Kommuneprogrammet". Blir dette positivt mottatt fortsetter NST også utover høsten 2006 med nye serier innen andre områder.

Forelesningene går over en time hver mandag i vårhalvåret (ca. 1 forelesning fra hver serie pr. mnd). Tilbudet er tverrfaglig. Seriene søkes godkjent i flere fagforbund, som enkeltvise utdanningstilbud, slik at deltakerne selv velger hvilke serier de ønsker å melde seg på.

Første "serieoppstart" blir den 23. januar 2006. Mer informasjoner vil komme i www.undervisningskatalogen.no .

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!