Telemedisinske mandagsforelesninger - fortsatt anledning til å melde seg på!

Telemedisinske mandagsforelesninger er NSTs nye tilbud i www.undervisningskatalogen.no. NSTs kommuneprogram har gjennomført sine forelesninger og mandag 20. mars er det klart for "Hva er nettbasert læring? - eksempler på læringstilbud i helse- og sosialsektoren" v/Rigmor Furu, Nettbasert Kompetanseutvikling, NST.
Fra mandag 27. mars er det klart for programområdet NyTT, Nye telemedisinske tjenester. De skal presentere temaer om:

Opplæring, oppfølging og behandling i hjemmet, risikoanalysemetodikk, videobasert akuttmedisinsk konferanse - VAKe, Nettbaserte legemiddelkort, elektronisk henvisning og epikrise og hvordan elektroniske henvisnger kan bidra til å korte ned ventetiden for utredninger og behandling.

Påmelding via www.undervisningskatalogen.no - heng dere på og få ny spennende kunnskap om området!