Teleortopedi reduserer tidsbruk

Telemedisinske løsninger i distrikts Norge kan redusere tidsbruken for pasientene ved medisinske konsultasjoner.
buvik_400
- De spontane reaksjonene fra pasientene som deltar i prosjektet, er at alle er glade for at de slipper å ta den unødvendige reisen til Tromsø for å få en undersøkelse, sier doktorgradsstipendiat Astrid Buvik om teleortopedistudien i Troms. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Helse Nord har siden 2005 hatt alle kostnadene ved pasienttransport, og er derfor villige til å finne alternative løsninger. Astrid Buvik fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, skal i et doktorgradsprosjekt om oppfølging av opererte pasienter ved hjelp av telemedisin, se om faktisk tidsforbruk og kostnader kan reduseres. Hun presenterte prosjektet på den årlige telemedisinkonferansen i Tromsø.

Teleortopedi

Det er økende etterspørsel etter spesialistkonsultasjoner på UNN. Ortopedene bruker mye tid på oppfølging av pasienter som har vært på sykehus for enkle operasjoner. I Nord-Norge er det langt å reise når pasientene skal ha oppfølging av spesialist. Det medfører høye reisekostnader for Helse Nord.

- UNN har årlig 800 ortopediske konsultasjoner fra 4 kommuner i Troms; Skjervøy, Kvenangen, Kåfjord og Nordreisa. Det er et helt klart behov for å se om det finnes alternative løsninger for å betjene disse, sier Buvik.

Gevinst for pasientene

Pasientene som er med i forprosjektet, har bare positive tilbakemeldinger å komme med.

- De spontane reaksjonene fra pasientene som deltar i prosjektet, er at alle er glade for at de slipper å ta den unødvendige reisen til Tromsø for å få en undersøkelse. De slipper å ha fravær fra jobben i forbindelse med dette, sier en entusiastisk Buvik.

Konsultasjonene foregår på videokonferanse mellom spesialist på UNN og til helsestasjonene i kommunene. Spesialisten i Tromsø foretar de nødvendige undersøkelsene, og i samråd med pasienten, planlegger de den videre behandlingen.

Positiv til ny teknologi

Både fastlegene ved helsesentrene og pasientene er positive til prosjektet. Spesialistene ved UNN fungerer som support for fastlegene i konsultasjonene. Pasientene i distriktet får nå tilgang til samme behandling som byområdene. Videre forteller Buvik at de barna som deltar i prosjektet ser det som helt naturlig å ha kontakt med legen sin via en TV skjerm.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, tlf. 991 03 794.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.