Teleradiologi i støtet

Den telemedisinske tjenesten teleradiologi er i vinden igjen. Stadig nye deler av helsetjenesten koples opp for å sende digitale røntgenbilder gjennom helsenettet. Legekontoret i Åmot i Telemark er en av dem.
Radiologi på UNN i Tromsø.
Fjerntolking av røntgenbilder sparer pasientene for mange bomturer inn til sykehus. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Vest-Telemark Blad kunne 9. desember fortelle at det i løpet av 2009 skal installeres digitalt røntgenutstyr på legekontoret i Åmot. Ettersom legekontoret der fungerer som samlet legevakt for kommunene Vinje og Tokke i Telemark, så omfatter det kommende tilbudet over 6000 innbyggere.

Røntgenbildene skal de sende til sykehuset i Skien der de skal tolkes av radiologer.

Bedre helsetilbud

- Målet vårt er å gi et bedre tilbud til våre innbyggere. Vi kan redusere på turer til sykehus og fremfor alt bomturer. En trenger et røntgenbilde for å være helt sikker på at det ikke er skade. Dagens telemedisin gjør dette mulig, forteller Ann Wraa, helsesjef i Vinje kommune.

Det kan spare mye reisetid spesielt ved jule- og påsketider. Da strømmer det folk til skianleggene i Rauland i Vinje. Flere skikjørere i bakken betyr flere skader, og jo flere som kan behandles lokalt jo mindre tid går bort i reising.

- Vi mener og at dette øker kvaliteten og fagligheten for alt personell på legekontoret og legevakten. Det gjør at vi kan få det litt lettere med å rekruttere personell hit til distriktet, sier hun videre.

Les artikkelen ”Legesenter får digitalt røntgenutstyr” på nettsidene til Vest-Telemark Blad

Støtter opp om helsevisjonen

Anne Granstørm Ekeland ved Nasjonalt senter for telemedisin har jobbet med teleradiologi i en årrekke. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om temaet og ser en klar trend innen helsevesenet:

- Teleradiologi er i støtet nå, og tjenesten støtter opp om helseministerens visjon om at behandling skal foregå nærmest mulig der pasienten i utgangspunktet oppholder seg for å unngå unødvendige innleggelser på sykehus.

- Ved å bruke teleradiologi kan man nyttiggjøre seg spesialistkunnskap og behandle flere skader lokalt, istedenfor å sende pasientene langt av gårde til et større sykehus for diagnostisering, forklarer hun.

Konferanse om teleradiologi 12. desember

Fredag 12. desember arrangerer Forskningsrådet, Høykom, InnoMed, MedITNor, KITH og Rikshospitalet dagskonferanse om teleradiologi. Konferansen har fått tittelen ”Kompetansemessig sareptakrukke, eller faglig og teknisk vepsebol?”. Last ned programmet på nettsidene til Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren (KITH):

Fakta om teleradiologi

Teleradiologi er digitale røntgenbilder som sendes fra en røntgenavdeling, over Norsk helsenett, til en radiolog for tolkning. Et alternativ er at institusjonene kan logge seg på røntgensystemene hos hverandre. Varianter av systemet har vært i drift siden oppstarten av slike sendinger mellom det gamle Regionsykehuset i Tromsø og Troms Militære sykehus på Setermoen i 1992.

Les mer om teleradiologi på denne nettsiden...