Teleradiologi sikrer hurtigere behandling

Ved å digitalisere røntgenbilder, CT- og MR-skanning og bruke teleradiologi kan man utnytte ressursene bedre og imøtegå legemangel. Teleradiologi er den mest utbredte telemedisinske tjeneste i Norge, og i nord har teleradiologi fått en stadig viktigere plass i den regionale kliniske samhandling.
Radiologi på UNN i Tromsø.
Med teleradiologi kan bildene sendes til radiologen uansett hvor han befinner seg. Dermed vil den enkelte radiologs tid bli utnyttet mer effektivt og pasienten kan komme hurtigere til behandling.
Bruk av radiologi stiger hvert år i Norge. Det gjør til gjengjeld ikke antall radiologer. En løsning på den utfordringen kan være teleradiologi.

Utnytter begrensede ressurser

Med teleradiologi kan man utnytte de begrensede ressurser bedre, som i Norge og mange andre land er antall radiologer. For det første ved å sende røntgenbilder og scanninger til sentrale servere. Herfra kan bildene sendes til radiologen uansett hvor han befinner seg. Dermed vil den enkelte radiologs tid bli utnyttet mer effektivt. Han vil få mindre ventetid og det vil i siste ende øke produktiviteten for radiologer.

En annen effekt er geografisk spredning av radiologenes kompetanse. Ved å utnytte teleradiologi, dvs. sende bilder rundt i landet, har det liten betydning at undersøkelsen foregår på et lite sykehus i distriktet. Bildene kan likevel granskes og vurderes av den ypperste ekspertise på det store sykehuset i byen.

Viktig for akuttberedskap

- Teleradiologi har ført med seg mange positive forbedringer som bedre tilgang til spesialisthjelp i akutte situasjoner, bedre administrering av pasienter og umiddelbar tilgang til røntgeninformasjon, fastslår dr. polit Anne Granstrøm Ekeland i sin doktorgradsavhandling i sosiologi ved Universitetet i Tromsø i 2007.

Bak forskningsarbeidet ”Teleradiologiske praksiser i Nord-Norge 1996 – 2001” skjuler det seg et årelangt feltarbeid i nordnorske sykehus. Ekeland har sett på utfordringer røntgentjenesten var stilt overfor, hvordan digitalisering av røntgenavdelingene ved sykehusene griper inn i etablerte faglige praksiser og med hvilke konsekvenser.

Gjennomgripende endring

Teleradiologi er en viktig del av de dels gjennomgripende endringene som skjer i helsevesenet, og er tatt i bruk i nesten hele Norge.

Teleradiologi er:

et samlebegrep for sending av pasientdata (inkludert bilder) mellom radiologiske avdelinger. Teleradiologi brukes også til kommunikasjon mellom radiologiske avdelinger og allmennpraktikere, sykehusavdelinger og internt i radiologiske avdelinger.

Bruksområdet for teleradiologi er gransking av bilder, oppfølging av pasienter (på forskjellige sykehus), vaktordninger for radiologer og "ny vurdering" (second opinion); spesielt ved akutte skader.

Fordeler og ulemper ved teleradiologi og digitalisering

Fordeler

  • Bedre ressursutnyttelse (den enkelte radiolog blir utnyttet fullt ut fordi han får tilsendt bilder fra hele regionen)
  • Skaffe ekspert- og spesialistkompetanse uavhengig av geografi. Man kan som pasient regne med at få samme kvalitet og ekspert-behandling, uansett hvor man bor f.eks. i Førde eller like ved Universitetssykehuset i Bergen. Bildene blir behandlet likt, uavhengig av geografi. Man kan på den måten også bruke overskuddet av spesialister i en region til å dekke underskuddet i en annen. Alle har samme tilgang til behandling, uansett hvor de bor. Denne fordel vil øke jo mer spesialisert de ulike modaliteter (dvs. radiologiske undersøkelsesformer) blir
  • Strålingsintensiteten ved digital fotografering kan reduseres til en fjerdedel av hva man brukte med det analoge utstyr. Det digitale utstyr er mer følsomt og dermed krever det mindre stråling. Det er til fordel for pasienten som blir mindre utsatt for stråling
  • Feileksponeringer unngås fordi man får digitale rådata, og her kan det justeres opp og ned for lys, kontrast, bestemte toner i bildet mv.
  • Sikkerheten og kvalitetssikringen kan økes når radiologer kan få en second opinion fra kollegaer overalt i verden

Ulemper

  • Mindre eller ingen kontakt mellom klinikerne og radiologen som har beskrevet bildet. Derfor ingen ping-pong eller mulighet for at få utdypet hva radiologen har ment med beskrivelsen. Det er imidlertid kun et problem i forhold til kompliserte tilfeller. Det vil ikke være et problem i forhold til alminnelige ambulante pasienter.