Temanummer om telemedisin

Fagtidsskriftet Sykepleien har temanummer om telemedisin i utgave 9 av 2. juni 2005. Over sju sider presenteres ulike telemedisinske løsninger.
Fagtidsskriftet definerer telemedisin som bruk av telekommunikasjon i helsetjenesten. I dette nummeret spør artikkelforfatter I.H. Monrad Aas, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, om elektronisk overvåking er noe for norsk hjemmesykepleie? Med bakgrunn i det som beskrives som eldrekrisen, altså en betydelig økning i antall innbyggere over 67 år frem mot 2050, spør artikkelforfatteren om nytenking som innebærer større bruk av IKT kan bidra til å avhjelpe problemet?

Les artikkelen om fjernstyrt sykepleie her

Sykepleien har også snakket med seniorrådgiver Kristin Bang i Norsk sykepleierforbund som mener at mer teknologi i pasientenes hjem kan bidra til mindre plager, raskere rehabilitering, bedre kompetanse og tilgang til oppdatert informasjon for sykepleierne og annet helsepersonell.

Fagkonsulent ved Nasjonalt senter for telemedisin, Beate Nyheim bidrar med en artikkel om "Kroken sykehjem på nett", hvor hun fokuserer på om bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sykehjem bidrar til bedre kvalitet.

Les artikkeln om Kroken sykehjem på nett

Avslutningsvis omtaler Sykepleien i sitt temanummer tre ulike forsøk på bruk av telemedisin og teknologi for å forbedre tigjengelighet til helsetjenester for pasienter. Nasjonalt senter for telemedisin står bak disse studiene som konkret handler om:

  • Helseveiledning via tv
  • Blodsukker på SMS
  • Eksembehandling via nettet

Mer informasjon kan fås ved å ta kontakt med Nasjonalt senter for telemedisin, tlf. 77 75 40 00, eller send en e-post til: info@telemed.no