Tilgang på tvers og deling av pasientopplysninger

Hovedfokus for workshopen: Er det mulig å realisere tilgang på tvers? Målgruppe: nasjonale beslutningstakere, regionale helseforetak, helsepersonell, leverandører, forskningsmiljø. Arrangører: Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og prosjektet HIT Nord-Norge

Presentasjoner fra workshoppen

Klikk her, så finner du presentasjonene listet nederst i artikkelen.

Program

Møteledere: Eva Skipenes og Eva Henriksen, NST

09:00 - 09:15

Velkommen. Introduksjon v/ møteledere og Tove Normann, HIT

09:15 - 09:45

Når EPJ-tilgang er kritisk
Paula Iren Bø Syrstad, pårørende 

09:45 - 10:00

Tilgang til pasientopplysninger
Behov og utfordringer sett fra Helse Nord RHF
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF (ikke bekreftet)

10:00 - 10:45

Tilgang på tvers - drøm eller virkelighet?
"Hva sier lovverket i dag? Noen sentrale problemstillinger"
Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver NST

10:45 - 11:00

Kaffepause

11:00 - 12:15

Har vi behov for tilgang på tvers?
Pasienttilgang på tvers av institusjoner - fra klinikernes synsvinkel
Stein Roald Bolle, anestesilege UNN/NST, Line Nordgård, sykepleier Tromsø kommune, Anton Giæver, fastlege/avdelingsoverlege Tromsø legevakt, Avdelingsoverlege Jan Norum, UNN HF.

12:15 - 13:15

Lunsj

13:15 - 13:45

Behovet for tilgang til helseopplysninger fra et kvalitetsperspektiv
Jan Størmer, UNN HF

13:45 - 14:15

Rollebasert tilgang til pasientjournaler på tvers av journalsystemene Nødvendige forutsetninger
Lillian Røstad, forsker Sintef IKT

14:15 - 14:30

Helseenhetsregisteret (HER)
Hva kan registeret bidra med i denne sammenheng?
Jon Gausdal, HEMIT

14:30 - 15:00

Prinsipper for realisering av rollebasert tilgang i journalsystem
NN DIPS

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 15:45

Felles elektronisk legemiddelkort/kjernejournal
Eksempler på mulige løsninger
Eli Larsen, spesialkonsulent NST

15:45 - 16:15

Juridisk grenseoppgang for ulike løsninger
Morten Lindstad, seniorrådgiver, SHdir 
Sverre Engelschiøn, seniorrådgiver Datatilsynet

16:15 - 16:45

Kommentarer til problemstillinger som er tatt opp i løpet av dagen
SHdir og Datatilsynet

16:45 - 17:00

Oppsummering. Veien videre?

Programkomitè:

Ellen K Christiansen, juridisk rådgiver NST
Leif Erik Nohr, juridisk rådgiver NST
Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver NST
Eva Henriksen, sikkerhetsrådgiver NST
Eli Larsen, prosjektleder NST
Tove Normann, industrikoordinator og prosjektleder HIT Nord-Norge