Tok pulsen på omstillingsevnen

– Man kan overvåke sin egen puls bedre med pulsklokke enn man sjekker puls på et gjennomsnittlig sykehus, sier spesialist i nevrokirurgi, Hans Nielsen Hauge. Vilje til å ta i bruk ny teknologi var et gjennomgående tema på Telemedisin Arena, nylig arrangert på Sundvolden.
Steinar Pedersen
Steinar Pedersen var opptatt av helsesektorens omstillingsevne. Foto: Kari Hagen

Pulsklokka var ett av eksemplene som lege og spesialist i nevrokirurgi, Hans Nielsen Hauge, Helse Sør-Øst, trakk fram for å vise hvor langt hverdagsteknologien har kommet i forhold til hva som brukes på norske sykehus da han åpnet nettverkssamlingen på Sundvolden Hotel 19. mai. 

– Klarer helsevesenet å omstille seg?

Steinar Pedersen, Tromsø Telemedicine Consult, var møteleder og foredragsholder og stilte spørsmål ved helsevesenets omstillingsevner til bruk av IKT.

Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst berettet om finansieringsmuligheter for å kunne sette i gang aktiviteter i feltet og om en del pågående prosjekter i regionen. Tove Normann, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), fortalte om nettverkserfaringer i Helse Nord (HiT Arena).

Cornelia Ruland,Oslo Universitetssykehus (OuS), presenterte pasientsentrerte løsninger med bruk av verktøyet Webchoice og Sisom, og Ronny Kristiansen, OuS, inspirerte med avanserte hjemmesykehus og andre spennende utprøvinger.

SunnaasVK450_400x302
Deltakere fikk demonstrert hvordan Sunnaas sykehus følger opp pasienter etter at de har reist hjem. Foto: Kari Hagen

Fokus på demonstrasjoner

Via videokonferanse fra Tromsø, kunne Oddvar Hagen fra NST fortelle om positive erfaringer med bruk av videokonferanse i akuttmedisinske situasjoner (VaKe-prosjektet).

Samlingen inspirerte deltakerne med flere demonstrasjoner ”live” på videokonferanse.

Blant annet viste Hallingdal Sjukestugu (Vestre Viken HF) en hudkonsultasjon via videokonferanse mellom lege Toril Sønsteby og pasient og med hudlegen Gro Mørck på OuS.

Demonstrasjon av MR-diagnostisering mellom Gjøvik og Tynset (Sykehuset innlandet HF) viste en fantastisk bildekvalitet og nytteverdi for aktørene. Også her spares pasientbelastning når man benytter denne type samhandlingsløsninger.

Se hele programmet her.

Den suksessfulle Sunnaas-modellen

En bruker fikk tilrettelegging av hjelpemidler på arbeidsplassen, ved hjelp av ergoterapeut Unn Svarverud på Sunnaas sykehus og Monika In Farnø ved Hjelpemiddelsentralen i Buskerud.

Dette er en del av Sunnaasmodellen, som Hilde Sørli presenterte, der Sunnaas har etablert en tjeneste sammen med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, hvor de bruker videokonferanse i pasientoppfølging.

Se alle presentasjonene her.

OddvarVK500_400x219
Oddvar Hagen fra NST fortalte om bruk av videokonferanse i akutte situasjoner. Foto: Kari Hagen

Vil samarbeide om telemedisinske tjenester

– Formålet med en møteplass som dette, er å etablere en livskraftig og inspirerende arena i Helse Sør-Øst RHF, der helseforetak, institusjoner og kommuner samarbeider om utvikling av telemedisinske tjenester i helsesektoren, sier prosjektleder fra NST, Bodil Bach.

Bach retter en stor takk til alle som har bidratt til samlinga, og understreker at arrangørene har vært helt avhengige av god teknisk støtte for å få gjennomført alle de praktiske demonstrasjonene.

– Takket være Cisco, VCI og ViJu ble dagens tekniske utfordringer godt håndtert, sier hun.

Sammen med denne prosjektgruppen har Bach gjennomført en kartlegging blant forskjellige aktører der de har målt pulsen på regionens behov for en slik samarbeidsarena.

Seminaret på Sundvolden ble arrangert som en del av prosjektet, for å stimulere til relasjonsbygging og utvikling av arenaen. Paneldebatten og diskusjonene på siste del av samlingen har gitt prosjektgruppen mange tilbakemeldinger om de videre anbefalinger til regionen.

Prosjektleder Bodil Bach sier tilbakemeldingene etter samlingen er klare;

– Når det er så store kostnader å spare og pasientgevinster å hente ved slike tjenester, hvordan kan vi la være?

Evalueringsskjema

Vi håper dere som har deltatt vil fylle ut et kort evalueringssskjema om seminaret. Klikk her for å gi tilbakemelding til oss.