Trenger elektroniske tann-henvisninger

Tannlegekontorene blir stadig mer elektronisk avanserte, og elektronisk tannjournal og røntgen er blitt standard. - Men vi savner mer elektronisk kontakt med omverden, forteller tannlege Øystein Fredriksen i Nord-Troms.
tann_radiologi_400
Tannhelsetjenesten er kraftig modernisert de siste årene, men ikke alt er på plass enda. Det mangler elektroniske henvisninger, epikriser og eResept, mener tannlege Øystein Fredriksen i Nordreisa. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Tannklinikken på Sonjatun helsesenter i Nordreisa har lang fartstid bak seg; helt siden 1970-tallet har de pusset og boret i tennene til reisaværingene.

Som de andre offentlige tannklinikkene i Troms er de koplet opp i samme nettverk og kan diskutere vanskelige tilfeller med kolleger andre steder, ved at de begge kopler seg inn på journalsystemet og vurderer røntgenbildene sammen.

Savner sømløs samhandling

- Men det vi absolutt trenger nå er muligheten til å sende elektroniske henvisninger til spesialister og sykehus, i tillegg til å motta epikriser.

- I dag går henvisningene og epikrisene via brev, og det blir veldig tungvint når resten av journalen er elektronisk. Å kunne sende resepten elektronisk til apoteket hadde heller ikke vært dumt, sier Fredriksen.

Han forteller videre at det fra tannlegenes side også er ønskelig med et felles fagnett for hele tannhelsetjenesten i Norge. På den måten ville de hatt muligheten til lettere tilgang til fagstoff og å kunne diskutere kliniske problemstillinger med flere på en enkel måte.

- Slike grep ville ha gjort samhandlinga i tannhelsetjenesten enklere, og det ville ha vært til beste for pasienten. Dette er et av fokusområdene i ELIN-T prosjektet, og vi ser veldig fram til å få det på plass etter hvert, forteller han.

Øystein Fredriksen
Han har et stort ansvarsområde, sammen med de andre tannlegene i Nord-Troms. Men elektronisk journal, tannhelse-nett og digitale røntgenbilder gjør jobben langt enklere enn før. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Stort ansvarsområde

Sammen med åtte andre tannleger dekker han behovene til innbyggerne i de seks kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Det utgjør et stort område, men når de for eksempel tar turen til Burfjord, en biltur på omtrent 1,5 time, så kan de logge seg på det samme journalsystemet og på et klikk ha tilgang til de samme opplysningene som de har på hovedkontoret i Nordreisa.

- Det gjør jobben mye lettere, og det ville vært utenkelig å ikke ha denne tilgangen, forteller han.

 

 


 


Fakta om ELIN-T

ELIN-T (Elektronisk informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten) har som mål å sikre IKT-utviklingen i tannhelsetjenesten. Prosjektet har så langt kartlagt og kommet med anbefalinger om blant annet utvikling og bruk av elektroniske meldinger i tannhelsetjenesten.

Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, KS, Den norske tannlegeforening, Innovasjon Norge og Helsedirektoratet. Prosjektet eies av Den norske tannlegeforening og KS. Akershus fylkeskommune er prosjektleder.

Hjemmeside: www.elint.no