Trenger kommunikasjonsløsninger for hjemmedialyse

- Hadde jeg ikke hatt dialysemaskin hjemme ville jeg ha brukt dagene på sykehus istedenfor på jobb. Men jeg må også ha fatt i folk på sykehuset når det trengs, forteller Marit Halvorsen.

Marit Halvorsen
Juss-professoren kan fortsette i jobben fordi hun kan gjøre dialyse hjemme om kvelden. Resultatet? Bedre livskvalitet for pasienten og bedre økonomi for samfunnet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Professoren ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har brukt hjemmedialyse i 10 år nå. Hver kveld kopler hun seg med hjelp av venner og familie opp mot dialysemaskinen og renser sitt eget blod. Er det medisinsk forsvarlig? I alle fall forsvarlig nok, har hun fått beskjed om og er enig i det.

- Jeg elsker jobben min og kan fortsette i den hver dag fordi jeg har sykehuset hjemme. Hvis jeg ikke hadde hatt maskinen ville jeg ha brukt dagene på sykehus, fortalte Halvorsen.

Mye billigere for samfunnet

Å få gjort dialysen på et sykehus hadde neppe vært en samfunnsøkonomisk god løsning, for da kunne hun ikke fortsatt i jobben på universitetet. Og i tillegg til at hun foretrekker gjøre dette hjemme er det også mye rimeligere enn å ta turen til sykehuset flere ganger i uka.

- En enkelt hjemmedialyse koster 400 kroner. Skulle vi gjort det på sykehuset så ville det kostet 3500 kroner eller nesten ti ganger så mye. Løsninger som er gode for pasienten er ofte også samfunnsøkonomisk nyttig, sa hun i foredraget.

Trenger individuelle løsninger

Men hjemmedialyse krever at hun kan holde god kontakt med sykehuset hun tilhører. Blir det stopp på maskinen så må hun kunne ringe vakthavende dialysesykepleier og få hjelp.

- Vi trenger praktiske informasjonssystemer mellom pasienten og sykehuset, og disse løsningene må være bygget opp rundt pasientens preferanser. Jeg vil kunne sende e-post til sykehuset, forteller juristen. Dessuten må betalingsordningene reguleres nøye. Hvem skal betale for utstyr, installasjon og vedlikehold?

Sommersykehuset

En annen viktig grunn til at Halvorsen setter stor pris på hjemmedialysen er at hun om våren kan få flyttet dialysemaskinen, eller sykehuset om du vil, til hytta en times kjøring utenfor Oslo. Da får hun litt sommerferie, noe som ikke hadde vært mulig om hun måtte innom et vanlig sykehus flere ganger i uka.

- Det er egentlig som om jeg skulle ha et vintersykehus og et sommersykehus, jeg får også litt ferie og kan nyte en annen utsikt enn jeg har til vanlig...

Relaterte saker...