Trøst og støtte døgnet rundt

Selvhjelpsgrupper på nett gir muligheter som vanlige samtalegrupper ikke gir, viser forskning ved NST.  

psykisk_helse-13_400x268[1]

Å møtes er ikke alltid best

I terapeutisk arbeid er samtalen og møtet ansikt til ansikt idealet. Enten det er i selvhjelpsgrupper, gruppeterapi eller individuell terapi. Men er det slik at møtet alltid er best? Nei, mener forsker Marianne Trondsen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø. Hun har forsket på en lukket, nettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med foreldre som er psykisk syke.

- Nettgrupper kan gi hjelp som den tradisjonelle oppfølgingen med samtaler ansikt til ansikt nødvendigvis ikke kan gi, sier Trondsen.  

Får det ut, der og da  

- Ungdommene jeg intervjuet så det som en stor fordel at forumet var tilgjengelig døgnet rundt. For en ungdom kan det bety mye å kunne støtte seg til nettgruppen når noe skjer, der og da, sier Trondsen. 

Fortvilt ungdom trengte ikke vente til en oppsatt time i neste uke for å kunne fortelle om det som har skjedd og få respons, råd og trøst. Selv om ingen andre var på forumet midt på natten, var det fint å ha muligheten til å få det ut av systemet ved å dele tanker og følelser i gruppen.

I nettgruppen kunne ungdommene være anonyme, noe som virket frigjørende på mange av dem. Det ble enklere å åpne seg og fortelle fra hjertet, uten filter. Flere satte også pris på muligheten til å formulere seg om de vanskelige tingene skriftlig.

- Ungdom i dag er vant til å kommunisere skriftlig, de tekster hverandre og bruker sosiale media flittig.  

Finner andre i samme situasjon

Hva er en nettgruppe?
Et virtuelt samfunn, e-samfunn eller nettsamfunn er en gruppe mennesker som i første rekke samhandler via et kommunikasjonsmedium som nyhetsbrev, telefon, e-post, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste i stedet for å møtes ansikt til ansikt. (Kilde: Wikipedia)

- Nettforumet gjorde det mulig å finne andre i samme situasjon, uavhengig av hvor ungdommene bodde i landet, sier Trondsen.

Å ha kontakt med andre som har opplevd det samme er viktig for erfaringsutveksling og gjenkjennelse. Men å finne likesinnede er ikke nødvendigvis så lett, særlig hvis situasjonen er preget av taushet og skam.

- Nettgruppen ga dermed et unikt spillerom for disse ungdommene, som kunne åpne seg og få svar fra likesinnede. De opplevde at det de følte var normalt og at det finnes andre der ute som kjenner på det samme, sier Trondsen.  

Bedre mestring

"Vi er ikke syke mennesker- vi har bare behov for å snakke”. En kvalitativ studie av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med en psykisk syk forelder. (Marianne Trondsen, NST)

"Complex Network Structure Patterns in Open Internet Communities for People with Diabetes.” (Taridzo Chomutare, NST)

Også annen forskning antyder at nettgrupper fungerer for selvhjelp og egenmestring. Taridzo Chomutare ved NST har forsket på hvordan folk med diabetes deltar i sosiale samfunn på nett. Hans funn er at deltagelsen har god virkning på mestringen av sykdommen.

- Svært mange er med i slike grupper, og bare av den grunn er det viktig å vite mer om fenomenet, sier Chomutare, som mener mer forskning må til.

Nettgrupper for pasienter har nemlig fått stor utbredelse i dagens samfunn, men vi vet fortsatt lite om hvorfor og hvordan gruppene har effekt. Når fremtidens hjelpetiltak skal utformes, kan kunnskap om nettgrupper og hvordan de fungerer være til stor hjelp.

Nettforum på blå resept?

- Gode nettgrupper har et stort potensial, mener Trondsen. Slike grupper har lav terskel og kan være et rimelig helsetilbud som kan hjelpe mange. Nettforum kan være en god løsning spesielt for ungdom – de er hjemmevante på nett og er mye påkoblet.

Det er en viss fare for at forumet blir en egen verden som ikke har virkning ut i den virkelige verden. I gruppen Trondsen forsket på, ble det ikke slik. Tvert i mot, for de fleste ble gruppen det som gjorde at de tok steget til videre hjelp eller turte å snakke med andre utenfor gruppen om sine følelser og tanker.

- Det er viktig med et mangfold i helsetilbudet. Mennesker trenger forskjellige ting til forskjellig tid. For noen er et slikt forum nok, for andre kan det være et første skritt på veien, sier Trondsen.