Trygg utenfor egen stue med MyHealth@age

Det europeiske nordområdeprosjektet "Min helse som senior" (MyHealth@Age), som blir avsluttet ved utgangen av 2010, har tatt utgangspunkt i at mange eldre får et begrenset sosialt og fysisk aktivt liv på grunn av utrygghet.
myhealth gruppe
Brukerne. Fra venstre: Marta Rath, Ellen Karlsen, Britt Wenche Johnsen, Reidun Andersen, Bitten Barman-Jenssen og Birger Tokle

Mobiltelefon hjelper de eldre

Målet med det treårige prosjektet har vært å frembringe produkter og tjenester som gir brukerne en større trygghetsfølelse.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Tromsø kommune har deltatt i prosjektet sammen med helsepersonell, testbrukere og systemutviklere i Norge, Sverige og Nord-Irland. En mobiltelefon med tre ulike tjenester har gjort hverdagen bedre for testpersonene. De tre tjenestene er mobil trygghetsalarm, en programvare for sosial nettverksbygging og et program for anbefalt egenomsorg.

Mobil trygghetsalarm

Sikkerheten man opplever med den mobile trygghetsalarmen er det de norske testpersonene trekker frem som den største fordelen med systemet. Sensoren utløses automatisk ved fall og kan kobles til alarmsentre, venner eller slektninger som kan hjelpe. Integrert GPS gjør at hjelpemannskap kan se hvor man befinner seg.
- Jeg tar alarmen med meg når jeg skal på havet og fiske, forteller en entusiastisk Birger Tokle, en av brukerne i den norske testgruppen.

Aktiv involvering av brukeren

- Når brukeren blir aktivt involvert i egen helse øker vi kvaliteten på tjenesten og pasientens fremgang blir mer positiv. Med programvaren "Anbefalt egenomsorg" utfører pasienten selv diagnostisering og iverksetter justeringer på medisinering, forteller Malte Brännström som arbeider som lege i Norrbotten.
- Pasienten får opplæring i bruk av enkle medisinske måleinstrumenter som for eksempel blodtrykksmåler. Brännström mener dette kan bli et viktig selvhjelpsverktøy i fremtiden, spesielt med tanke på yngre generasjoner som bruker mobiltelefonen til det meste og som ønsker å samle ulike tjenester i en og samme plattform.

MyHealthdamer
To fornøyde brukere: Reidun Andersen og Britt Wenche Johnsen

Sosiale nettverk motiverer til trening

Helsecoaching gjennom sosiale nettverk kan stimulere brukeren til å forbedre sitt levesett. Enten ved å bedre matvaner og øke fysisk aktivitet, eller ved å redusere helsefarlige vaner som røyking og alkoholforbruk. Pasientene får tilgang til skrittellere, pulsklokker og annet utstyr som motiverer til fremgang.
- Det er veldig spennende for oss å få være med å utvikle fremtidens løsninger, og dørstokkmila for trening og kafébesøk kan bli kortere ved å ha et slikt sosialt nettverk tilgjengelig, forteller Reidun Andersen og Britt Wenche Johnsen som er to av deltakerne i prosjektet.

Svært fornøyde brukere

Eli Arild, prosjektleder for MyHealth@age ved NST, kan fortelle om svært fornøyde brukere. - Gjennom hele prosjektperioden har testpersonene kontinuerlig evaluert programvarene. I tillegg til at de aller fleste synes det var spennende å være med på en nyutvikling, så sier alle at dette kan bli et godt hjelpemiddel for fremtidens eldre.

Pressekontakt:
Spesialkonsulent Frank Larsen, tlf.: 957 06 692, e-post: frank.larsen@telemed.no
Prosjektkoordinator Eli Arild, tlf.: 971 70 908, e-post eli.arild@telemed.no

www.myhealth-age.eu