Tryggere for hjertepasienter

For mye eller for lite kan være like ille. I alle fall når det gjelder hjertemedisinen Warfarin. Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker i Norge fordi doseringa er feil.
Daniel Nygård, TelewarfNesten 50.000 nordmenn tar hvert år Warfarin. Medisinen tynner ut blodet, slik at hjertepasientene ikke skal få blodpropp. Men tar de for mye blir blodet så tynt at de kan blø i hjel, og tar de for lite blir blodet for tykt og de kan utvikle blodpropp og dø.

I det nye prosjektet Tele-Warf skal forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin og Tromsø Telemedicine Laboratory forsøke å redusere dette problemet gjennom å ta i bruk nye, elektroniske løsninger.

Tester blodverdiene selv

- Det kan være veldig vanskelig å dosere denne medisinen riktig. Mengden du skal ta er avhengig av flere faktorer, som kosthold og inntak av andre medisiner, forteller prosjektleder Daniel Nygård. 

Derfor går hjertepasienter til jevnlig oppfølging hos fastlegen sin for å få målt blodverdiene og justert doseringen av Warfarin, hvis det er nødvendig.

Men disse kontrollene får de utført bare hver fjerde eller sjette uke. Dermed risikerer pasientene at de tar feil dose fordi de har endret litt på kostholdet. Resultatet kan bli at pasienten får komplikasjoner og blir syk i perioden mellom kontrollene.

I prosjektet skal pasientene selv ta blodprøver som de får kontrollert. De skal bruke en sensor som sender måleverdiene automatisk inn til elektronisk lagring og bearbeiding i et nyutviklet datasystem. Deretter vil systemet beregne ny dosering av Warfarin og sende forslaget til fastlegen via den elektroniske pasientjournalen.

- Legen sjekker at den nye doseringa er riktig og sender godkjenninga tilbake til systemet, som igjen videresender den nye doseringa på SMS til pasientens mobiltelefon, forklarer Nygård.

Mindre å tenke på – mer trygghet

Pasienten sparer tid når han eller hun ikke trenger å besøke legen, samtidig som legen kan vurdere blodverdiene og doseringsforslaget akkurat når han eller hun har tid til det. Dessuten unngår man misforståelser som kan oppstå når pasienten får muntlig beskjed om ny dosering.

- En veldig positiv effekt av dette er at pasientene får større frihet enn i dag, sier Nygård til slutt. Det blir ikke lengre nødvendig å dra til legen for å sjekke om doseringen av Warfarin skal endres.

- Så lenge du har med mobiltelefonen og sensoren skal du kunne sitte på utekafé i Paris og gjøre dette – og føle deg trygg på at du ikke tar for mye eller for lite medisin, avslutter han.

Fakta om prosjektet

Tele-Warf er et av de første prosjektene i det nye Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), som ble etablert i 2006. Teknologien bak prosjektet skal utvikles i løpet av 2007 og testes i større skala i løpet av 2008.

Datasystemet som skal ta imot måleverdiene, som pasientene sender inn er utviklet av Telenor. Tele-Warf skal også bruke Well Communicator, som er et program for sikker utveksling av elektroniske meldinger i helsevesenet.

Dette elektroniske meldingssystemet er tatt i bruk hos de fleste legekontorene i Norge. Dermed kan i praksis alle legekontorene som er koblet opp til Norsk Helsenett ta i bruk denne løsningen når den er ferdig utviklet.

Kontaktperson hos NST og TTL

Vil du vite mer om Tele-Warf kan du ta kontakt med prosjektleder og sivilingeniør Daniel Nygård på direkte telefon nummer 959 423 00

Tromsø Telemedicine Laboratory

Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL) er opprettet som et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal utvikle ny teknologi for bruk i helsevesenet og legge til rette for kommersialisering av denne teknologien.

TTL er opprettet med støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) og fra partnerne i senteret. For mer informasjon kan du laste ned faktaarket ”Future Health Care” (på engelsk):

TTL_Fact_sheet_0107_web.pdf