TTeC 2004: Tromsø Telemedicine and eHealth Conference. Abstractfrist 2. februar 2004

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres 21.-23. juni 2004. Frist for abstracts er 2. februar 2004. Tema for årets konferanse er "Citizen participation in eHealth: Challenges for research, technologies and health care organisations".
Konferansens hovedtema er befolkningens bruk av teknologi i forbindelse med ivaretagelse av egen helse. Det tas sikte på å etablere en møteplass for nøkkelpersoner i denne forbindelse og vi oppfordrer brukere/pasienter, politikere, helsepersonell, teknologer, forskere og andre med samfunnsvitenskapelig bakgrunn til å sende inn abstracts (sammendrag av foredrag) innen 2. februar 2004. Vi håper dette kan bidra til å styrke det potensialet som er på dette området og sikre brukernes innflytelse på den videre utvikling.  

Konferansen arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmetes fellesorganisasjon (FFO), Norge, Den norske kreftforening og The National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES), Finland.
 
Mer informasjon om konferansen finnes her