Utvikler teknologi for å hindre forstyrrelser

Midt under operasjonen piper det i personsøkeren og arbeidsrytmen din forstyrres. Høres kjent ut? Forskere ved Tromsø Telemedicine Laboratory jobber nå med å redusere dette problemet.
calling_300
Når calling’en piper på hylla i enden av operasjonssalen er det noen som trenger din hjelp. Men pipingen fra søkeren forstyrrer ofte operasjonen du holder på med, og når du får mulighet til å svare på oppropet er kanskje ikke den som ringte tilgjengelig lengre.

Bedre er det selvfølgelig ikke hvis du sitter i en vanskelig samtale, der du skal forklare en pasient at han har fått kreft eller en annen alvorlig sykdom. Det siste som passer seg i en slik situasjon er at personsøkeren piper iltert.

Én telefon til alt

- Vi skal lage en telefon-teknologi som gjør at en telefon skal kunne brukes til alt: som personsøker, som telefonsvarer og selvfølgelig som en vanlig telefon. Legene skal slippe å gå rundt med et helt stativ av kommunikasjonsmidler i lomma. Isteden skal alt integreres i en enkelt enhet, forteller doktorgradsstudent Terje Solvoll.

Ideen er at telefonen sender et signal til en base, som registrerer i hvilken sone telefonen er i. Hvis legen har satt opp telefonen slik at han eller hun ikke skal call’es på i for eksempel operasjonsstua eller et pasientrom, så kan den som ringer få lagt igjen en beskjed uten at telefonen piper.

Hvis det er en akuttsituasjon - og legen må kunne nås - så vil den som ringer kunne komme gjennom til legen ved å ikke legge på eller ved å ikke legge igjen beskjed på svareren, men ringe til han eller hun kommer gjennom til legen.

Mer fleksibelt kommunikasjonssystem

I de tilfeller der legen derimot er tilgjengelig vil systemet slippe samtaler gjennom. Resultatet blir et telefonsystem som automatisk registrerer om legen er tilgjengelig eller ikke - og som oppfører seg deretter.

- Målet vårt er at dette skal gjøre kommunikasjonen bedre og lettere i sykehusene. Legen skal kunne jobbe uforstyrret når han eller hun har behov for det., Og det skal være lettere å komme gjennom på telefon når det er mulighet for det, sier Solvoll.

Knut Magne Augestad er doktorgradsstipendiat ved NST og har jobbet som lege siden 1996. Med elleve års erfaring i å bære rundt på personsøker på jobben ser han et stort behov for et mer fleksibelt kommunikasjonssystem ved sykehusene.

- Calling’en kan være veldig forstyrrende, spesielt når man skal konsentrere seg om en operasjon eller en vanskelig samtale med en pasient og det kommer inn en oppkalling som kunne ha ventet litt. Det hadde vært veldig tilfredsstillende hvis vi hadde fått et system der vi i en del situasjoner kunne gitt tilbakemelding om at det ikke passet å bli call’et på. Men det er samtidig veldig viktig at man kommer gjennom til legen når det er en akuttsituasjon, avslutter Augestad.

Kontaktpersoner

Vil du vite med om dette prosjektet kan du kontakte prosjektleder Jeremiah Scholl på telefon 974 99 334 eller doktorgradsstipendiat Terje Solvoll på telefon 909 32 183.

NST og Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL)

TTL ble etablert i 2006 som et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon med støtte fra Forskningsrådet. Ved senteret skal man kombinere menneskelig omsorg med ny teknologi. Målet er å gi bedre helsetjenester og redusere den økende belastninga på helsevesenet. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er vertsinstitusjon for Tromsø Telemedicine Laboratory.


Prosjektfakta

Prosjektet er finansiert gjennom Verdikt-programmet i Norges forskningsråd og varer fra 2007 til 2011. Utviklingen av systemet blir gjort i samarbeid mellom Nasjonalt senter for telemedisin, Telenor, Ascom, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

Prosjektet skal utvikle ny teknologi, som skal kunne brukes i nye telefon-løsninger for helsesektoren. Den teknologien skal lages slik at alt-i-telefoner skal kan brukes sammen med det eldre personsøkerutstyret, som er i bruk på sykehusene i dag.