Vant pris for forskningsformidling

Nasjonalt senter for telemedisin har opprettet en pris for formidling av forskningen ved senteret. Og den første vinneren heter Tatjana Burkow.

F.v. Hilde Pettersen, Tatjana M. Burkow og Steinar Pedersen.

Burkow har i 2006 utmerket seg ved å drive utstrakt forskningsformidling, og 18. september i høst nådde hun hele 800.000 NRK-seere gjennom innslaget ”Legeråd via tv-skjermen” på NRK Puls.

 

Lettere for kols-pasienter

 

I programmet presenterte Burkow forskningsresultater som kan gjøre hverdagen lettere for pasienter med lungesykdommen kols. I prosjektet ”Min Helsestasjon” kan pasientene kommunisere med helsepersonell direkte via tv’en ved hjelp av fjernkontrollen.

 

Dermed slipper pasientene å reise like mye som før, og samfunnet kan spare store beløp fordi man reduserer behovet for å legge pasientene inn på sykehus.

 

Burkow fikk også prisen fordi hun har holdt ei lang rekke med foredrag det siste året. I tillegg er hun dyktig til å tilpasse formidlingen målgruppen og hvem hun skal kommunisere med.

 

Flere gode kandidater

 

Det var også flere andre gode kandidater til Formidlingsprisen. Blant dem var Elin Johnsen og Elin Breivik, som har jobbet mye det siste året med å få fram gevinstene ved bruk av telemedisin i helsevesenet.

 

Silje Camilla Wangberg fikk positiv omtale for sin innsats med å formidle resultatene fra den nettbaserte røykeslutt-tjenesten slutta.no, der hun også har brukt interaktive nettjenester.

 

Den fjerde kandidaten til prisen var gjengen bak prosjektet Ses@m Tromsø. De har brukt film i forskningsformidlingen og lagt stor innsats i å lage en god rapportserie fra prosjektet.

 

Ses@m-teamet består av Gunn-Hilde Rotvold, Lisbeth Remlo Abelsen, Morten Brattvoll, Line Nordgård, Beate Nyheim, Harald Øverli Eriksen, Daniel Nygård, Frank Larsen, Eva Skipenes, Leif Erik Nohr, Per Christian Lindberg og Line Lundvoll Nilsen.

 

Økt fokus på formidling

 

Formidlingsprisen skal bidra til større oppmerksomhet rundt formidling av forskningsresultater, og prisen skal gå til en eller flere ansatte ved senteret som har utmerket seg på dette området.

 

Det blir også lagt vekt på at vinneren av prisen tar i bruk nye formidlingskanaler, som for eksempel film eller interaktive nettjenester, og at forskningen blir formidlet i flere typer media, som tv, radio og aviser.

 

Juryen bestod av Morgan Lillegård, daglig leder i Nordnorsk kommunikasjon, Hilde Pettersen, kommunikasjonssjef ved NST og Steinar Pedersen, avdelingsleder ved NST.