Vant sølv med IKT-løsninger for eldre

Prosjektet IS-ACTIVE tok andreplassen under AAL Forum Awards 2011 med sine helseløsninger for personer med kroniske lidelser.

IS-ACTIVE ledes fra Universitetet i Twente, men med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og NORUT som sentrale partnere. Tatjana M. Burkow fra NST er prosjektleder for IS-ACTIVE i Norge.

Prosjektet utvikler og tester helseløsninger basert på små bevegelsessensorer, noe som til enhver tid forteller om pasientens tilstand. Systemet gjør hjemmet til det primære behandlingssystemet, pasienten kan overvåke sin tilstand selv og kan dermed legge bedre til rette for å bedre sin egen situasjon.

Europeisk forum

Tatjana Burkow, NST.Prosjektet retter seg i denne omgang først og fremst mot personer med kroniske lidelser, spesielt eldre og sykdommen KOLS. IS-ACTIVE står for Inertial Sensing Systems for Advanced Chronic Condition Montoring and Risk Prevention.

Ambient Assisted Living (AAL) er et europeisk samarbeidsforum med fokus på bedring av livskvalitet for eldre ved hjelp av IKT-løsninger. AAL Forum er en årlig konferanse som i år ble arrangert i Lecce, Italia.

Norsk sølv og bronse

Førsteplassen i konkurransen gikk til det greske prosjektet Hope – Smart home for elderly people, mens tredjeplassen gikk til det norske CapMouse – Development of a Capacitive Oral Interface for Elderly and Disabled Persons. Sistnevnte prosjekt ledes fra Kongsberg. Kriteriene for prisene var; nivå på innovasjon, kvalitet og markedspotensial.

Prosjektfakta:

  • IS-ACTIVE og JOIN-IN er EU/AAL-prosjekter
  • IS-ACTIVE og JOIN-IN er tilknyttet Tromsø Telemedicine Laboratory
  • IS-ACTIVE er en av fire finalister til AAL Forum AWARD 2011
  • Norske partnere er NST, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Norut
  • Fysioterapeut Marijke Risbert og lungesykepleier Astrid Bratvold fra lungerehabiliteringen, UNN, er med i prosjektet.

Kontaktperson:

Tatjana M. Burkow, prosjektleder ved NST for IS-ACTIVE Norge, tlf.: 95 72 90 41, e-post: tatjana.m.burkow@telemed.no

Mer informasjon: