Veteraner med bok om telemedisinens historie i nord

Det som begynte med enkle konsultasjoner over telefon er i dag en jungel av avansert velferdsteknologi. Nå har to veteraner skrevet en bok om pionertiden i Tromsø, der man var tidlig ute med å ta i bruk og forske på telemedisin. 

Gunnar og Steinar
Fra venstre: Gunnar Hartvigsen og Steinar Pedersen. Foto av Jarl-Stian Olsen, NST.

- Telemedisinmiljøet i Tromsø er kjent verden rundt for sin pionervirksomhet innen telemedisin, sier Gunnar Hartvigsen, professor i medisinsk informatikk og en av de to forfatterne av boken Lessons learned from 25 years with Telemedicine in Northern Norway. 

- Mange er ikke klar over over kvaliteten til og omfanget av satsingen på telemedisin i nord. Det vil vi gjerne råde bot på når vi nå har samlet erfaringene mellom to permer.

Tromsømiljøet et av verdens største

De første prosjektene i Tromsø var knyttet til ulike videokonferansetjenester. Siden de aller første prosjektene hadde sitt utspring i forskningsmiljøet ved Televerkets forskningsavdeling i Tromsø var mange av dem teknologisk avanserte. Senere har mer og mer av aktiviteten blitt overført til asynkrone tjenester som sikker e-post og meldingsbaserte applikasjoner. Telemedisinmiljøet i Tromsø er nå et verdens største.

- Det vi har vært flinke til her oppe er å ta i bruk telemedisinske tjenester i klinikken. Mens mange kun nøyde seg med å teste prototyper i kontrollerte omgivelser, var målsettingen helt fra begynnelsen av at tjenestene skulle implementeres i reelle omgivelser og være til nytte for pasienter og helsepersonell, sier Hartvigsen.

Nyttige erfaringer

Boken er skrevet for å kunne formidle til et internasjonalt publikum hva vi har fått til i Nord-Norge innen telemedisin.

- Boken kan være nyttig for alle som vurderer ulike telemedisinske løsninger, spesielt i områder med spredt bosetning og mangelfult helsetjenestetilbud, sier Hartvigsen. Boken er skrevet på engelsk, slik at nordnorske erfaringer kan komme til nytte i andre deler av verden der det er behov.

Lessons learned from 25 years with Telemedicine in Northern Norway.

ISBN 978-82-8242-053-2. Publisert av UNN/NST. Boken distribueres fritt fra telemed.no. To versjoner kan lastes ned, det er samme fil med forskjellig oppløsning og filstørrelse:

Forfatterne