Vi forsker fram morgendagens helsetjeneste

CB_hender_ikoner_stetoskop_400w.jpgNST utfører klinisk relevant forskning og utvikling innenfor telemedisin, e-helse og samhandling. Gjennom fremtidsrettet forskning er NST en sentral aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten.

Utvikling av nye helsetjenester må bygge på et bredt, tverrfaglig kunnskapsgrunnlag. Våre forskere har ulik bakgrunn. Hos oss jobber leger, sykepleiere, sosiologer, teknologer, psykologer, jurister, sikkerhetseksperter og statistikere.

NST forsker på alle nivåene i helsetjenesten: sykdomsforebygging, egenmestring, primær- og spesialisthelsetjenesten og rehabilitering.

NST har en lang tradisjon som vert for større nasjonale og internasjonale forskningssatsinger.

Med brukeren i sentrum

Vår forskning er brukerorientert. For å sikre at nye løsninger fungerer best mulig, involveres brukergrupper i utviklingsprosessen. Som en del av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har forskere ved NST enkel tilgang til pasienter og helsearbeidere innen de fleste fagområder.

NST er et av verdens ledende sentre innen innovasjon og forskning på nye helsetjenester basert på telemedisin og e-helse.

Vi bringer kunnskapen vår videre

NST utdanner forskere til telemedisinfeltet. Vi har doktorgradsstudenter fra hele verden, med bakgrunn i teknologi, medisin eller samfunnsfag.

UiT Norges Arktiske universitet tilbyr en internasjonal master i telemedisin og e-helse i samarbeid med NST.

Kontaktpersoner for forskning ved NST:

  • Gro Berntsen, seksjonsleder Primærhelsetjenesten/Seniorforsker
  • Per Hasvold, seksjonsleder Hjemmebaserte tjenester og personlige helsesystemer, HOPE
  • Monika Johansen, seksjonsleder Forskningsseksjon for e-helse i spesialisthelsetjenesten